Oldalak

2010. augusztus 4., szerda

Viktor Schauberger (1885 - 1958)

Viktor Schauberger (1885 - 1958) felfedezései

Viktor Schauberger természettudós volt, akinek ötletei jelentősen megelőzték korát. Fiatal korában, mint erdész dolgozott az osztrák Alpokban. Az ottani „zord-természeti” megfigyelések jelentős hatással voltak a munkásságára.

Természeti megfigyelései a víz, mint élő anyag – amely energiával látja el a szerves és szervetlen életet – alapvető tulajdonságain alapulnak. A vizet gyakran, mint a „élő szervezetet” jellemezte.

Szerette a fákat és a természetes erdőket, mint a víz bölcsőit. Felhívta a figyelmet arra, hogy az erdőirtás kimeríti a vízháztartást és megszünteti a termékenységet, amely végeredményben elsivatagosodást és klímaváltozást okoz. Azzal érvelt, hogy amikor a természetes ökológiai rendszer egyensúlyban van, akkor a kreativitás virágzik, összetettebb életformák képesek kifejlődni, és egy univerzális rend és stabilitás is jelen van.

Előre látta, hogy amint az ember egyre inkább a természettel szemben cselekszik, az ökológiai rendszer egyre betegebb lesz, az emberi társadalmak összeomlanak – erőszak, kapzsiság és járványok kíséretében.

Rájött, hogy mivel a víz sűrűsége 4C°-on a legnagyobb, olyan anyagokat is képes fenntartani, amelyeket általában nem. Ezért hőmérsékletszabályozóval ellátott csatornarendszert épített, s ezen olyan rönkfákat is le lehetett úsztatni, amelyek egyébként elsüllyedtek volna.

A folyó geometriájának csekély mértékű megváltoztatása is az üledék lerakódásához, vagy éppen ellenkezőleg, kimosásához, s ezáltal a folyómeder elmélyítéséhez vezethet. Schauberger kidolgozta, hogyan ágyazzanak be bizonyos mértani formák szerint kialakított turbinalapátokat a folyómederbe úgy, hogy a vizet spirál alakba tereljék. Ezzel a módszerrel megtisztította a folyó elposványosodott részeit, ezáltal nagy mértékben megnövelte a vízben oldott oxigén mennyiségét, ezáltal pedig gyorsan emelkedett a vízben élő halak száma is.

A II. világháború után az örvénylés hatását használta ki és fejlesztette a vízből való energianyerés eszközévé. 1958-ban az Egyesült Államokba csábították, de végül elveszítette írásait, prototípusait és jogait. Öt nappal hazatérése után meghalt.
Fia Salzburg környékén megalapította a lauffeni Pythagoras - Kepler System intézetet, amely ma is fennáll.

A kanyargás geometriája

A folyók természetes geometriája a kanyargás. A mélyebb és sekélyebb részek szabályos matematikai rend szerint váltakoznak. Ennek megfelelően a folyó áramlatokat hoz létre, amelyek a kanyarulatokban levő mély medencéket kimossák, a kimosott anyagot pedig lejjebb, a másik parton lerakják. Ennek a vonalnak a tejes alakja tehát óriási színuszhullámként oldalvást halad, lassan a folyás irányában. Az ember megfontolatlan szabályozási kísérletei, amelyeket a kanyargó folyómedrek kiegyenesítésére, vagy kő- és betonpartokkal való megerősítésére tett, komoly károkat okozott. A kanyargás geometriája teszi lehetővé, hogy a folyó megbirkózzon az esőzések függvényében változó vízmennyiséggel. A meder kiegyenesítésével megváltozik a folyási sebesség, ez pedig gyakoribb és pusztítóbb árvizekhez vezet.

Medenceformák

Schauberger sok ötlete vár még hasznosításra. John Wilkes továbbvitte Schauberger elképzeléseit. Egy új áramlásformát kísérletezett ki, speciális vízvezető formákat kialakítva. Ezek nyolcas alakban ide-oda terelgetik a vizet, ezzel azt az áramlásmintát imitálják, amely két víztömeg egybefolyásakor alakul ki. A feltaláló szerint a módszer valódi vízminőség javulást eredményez.

Bronzkapa

A termőföld kapilláris hajszálereinek vízszerkezetét a súrlódó acél szerszámok elektromágneses hatása tönkreteszi. Az életet adó "biomágnesesség" a termőtalajban a rézhez, a bizmuthoz és az aranyhoz kötött.
A vasas mágnesesség, amely a dinamó és a villanymotor működési elve, az élő Föld szétbomlásához, széteséséhez vezet. A talaj vízmolekuláinak mágneses széthullását eredményezi. Az acélötvözetek vas, nikkel és kobalt tartalmával a talaj súrlódó elektromágnesessége a termőföld éltető vizeinek szétroncsolásával egyenlő. "Az élet szövetének elképesztő szétesése azokon a területeken, amit megfigyeltünk, egyértelmű, a felelőtlenül tudatlan gépesítés kiszakította a Föld vérének  lelkét, a vizet." (Victor Schauberger)
A gyorsan húzott acél eke és szerszám a vízmolekulák elektrosztatikus szétmállasztásával megnyitja az utat a kártékony baktériumok szaporodása előtt.
Victor Schauberger rézbevonatú ekéivel művelt földeknél visszaállt a Föld termékenysége és a termesztett növények minősége. Vagyis a marsikus vasas mágnesesség helyett a vénuszi réz simogató és éltető ereje kel életre a Földben. Schauberger réz és bronz művelésű mintaparcellái Tirolban és Bulgáriában 30-40 %-os csíraképességet és többlettermést hoztak. Az Észak-Délnek álló barázdák és ültetvénysorok adták a legszebb és leglátványosabb eredményeket a napjárás fény-árnyék adta vízháztartásával.

Forrás: http://groups.yahoo.com - magtar csoport; http://samsara-sacraesphaerae.blogspot.com/2009_01_01_archive.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése