Oldalak

2020. december 5., szombat

A Covid vakcinát mindenáron kerülni kell.

 

SÜRGŐS NYILVÁNOS ÉRTESÍTÉS
Robert F-től. Kennedy, Jr. Az Egyesült Államok igazságügyi miniszterének fia testvére, Kennedy elnök alatt
TÁRGY: A Covid vakcinát mindenáron kerülni kell.
Robert F üzenete. Kennedy, Jr.
′′ Sürgősen szeretném felhívni a figyelmeteket a következő Covid-19. elleni védőoltással kapcsolatos fontos kérdésekre. Az oltás történetében először beavatkoznak a legutóbbi generáció úgynevezett mRNA oltásai közvetlenül a genetikai anyagába a páciens, és így megváltoztatja a genetikai manipulációt képviselő egyéni genetikai anyagát, amelyet eddig már tiltottak és bűncselekménynek tartott. Ez a beavatkozás összehasonlítható a géntechnológiával módosított élelmiszerekkel, amelyek szintén nagyon ellentmondásosak. Annak ellenére, hogy a média és a politikusok jelenleg trivializálják a problémát, sőt ostobán felszólítanak egy új típusú vakcina visszatérésére a normális életbe, ez az oltás egészség, erkölcs és etika tekintetében problémás, de a genetikai károkozás tekintetében is, ami ellentétben a a korábbi oltóanyagok által okozott károk visszafordíthatatlanok és helyrehozhatatlanok lesznek. Kedves páciensek, példátlan mRNS vakcina után a vakcina tüneteit kiegészítő módon már nem tudjátok kezelni. Együtt kell élned a következményekkel, mert többé nem leszel képes meggyógyítani pusztán azzal, hogy eltávolítod a méreganyagokat az emberi szervezetből, mint egy olyan genetikai hibával rendelkező személy, mint Down-szindróma, Klinefelter-szindróma, Turner-szindróma, megállítva a genetikai szívbetegséget, hemofília, cisztás fibrózis, Rett szindróma, stb. ), mert a genetikai hiba örök! Ez egyértelműen azt jelenti: ha egy mRNS oltás után alakul ki oltási tünet, sem én, sem más gyógytornász nem tud segíteni rajtad, mivel genetikailag visszafordíthatatlan lesz az oltás által okozott kár. Véleményem szerint ezek az új vakcinák olyan emberiség elleni bűncselekményt képviselnek, amelyet a történelemben még soha nem követtek el ilyen jelentősen. Ahogyan Dr. Wolfgang Wodarg orvos mondta: Valójában ezt az ′′ ígéretes vakcinát ′′ az emberek túlnyomó többségének TILTANI kellene, mert genetikai mérnöki! ′′ ′′
H / T

Carlo Maria Viganó érsek levele Donald Trumpnak

 

Kibontakozóban van a Nagy Újraindítás (Great Reset) nevű globális terv. Egy globális elit tervezte meg, amely az egyéni és a teljes népességre vonatkozó szabadságjogok drasztikus korlátozása érdekében alkalmazott kényszerintézkedések bevezetésével maga alá akarja gyűrni az egész emberiséget. Több nemzet esetében a tervet már jóváhagyták és finanszírozzák; másoknál még kezdeti stádiumban van. A világ vezetői mögött, akik ennek a pokoli bűntettnek a bűntársai és végrehajtói, gátlástalan szereplők állnak, akik a Világgazdasági Fórumot és az Event 201-t finanszírozzák, előremozdítva azok programját.
A Nagy Újraindítás szándéka egy egészségügyi diktatúra bevezetése, amelynek a célja szabadságromboló intézkedések meghozatala, elrejtve az egyetemes jövedelem biztosításának és az egyedi adósság törlésének csábító ígéretei mögött. Ezeknek a nemzetközi Valutaalaptól származó engedményeknek az ára a magántulajdonról való lemondás és a Bill Gates és a nagy gyógyszergyártó csoportok által támogatott COVID-19 és COVD-21 elleni oltások programjának a betartása. Az óriási Nagy Újraindítás kezdeményezőit az anyagi érdekeltségeken felül az is motiválja, hogy a védőoltásokat egészségügyi igazolvány és digitális személyi igazolvány megkövetelése fogja kísérni, amivel az egész világ lakossága nyomon lesz követhető. Azok, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, táborokba fogják zárni vagy házi őrizetben lesznek és minden vagyonukat elkobozzák.
Elnök Úr, gondolom, Ön már tájékozódott arról, hogy néhány országban a Nagy Újraindítás már ennek az évnek a vége és 2021. első harmada között aktivizálódni fog. E célból további lezárásokat terveznek, amelyet hivatalosan a világjárvány állítólagos második és harmadik hullámával fognak magyarázni. Ön jól ismeri azokat az eszközöket, amelyeket a pánikkeltésre és az egyéni szabadságjogok drákói korlátozásának legitimálására alkalmaznak. A kitervelők szándéka szerint ez a válság arra fog szolgálni, hogy a nemzeteknek a Nagy Újraindításhoz való átállása visszafordíthatatlanná váljon, ezáltal mérve a végső csapást egy olyan világra, amelynek a létét és az emlékét is teljesen meg akarják szüntetni. De ez a világ, Elnök Úr, magában foglal embereket, kötődéseket, intézményeket, hitet, kultúrát, hagyományokat és ideálokat: olyan embereket és értékeket, amelyek nem úgy működnek, mint az automaták, akik nem engedelmeskednek, mint a gépek, mert lelkük és szívük van, mert egy olyan spirituális kötelék köti össze őket, amely felülről kapja erejét, attól az Istentől, Akivel ellenfeleink szembe akarnak szállni, ahogy Lucifer tette az idők kezdetén „non serviam” (nem szolgálok) -jával.
Jól tudjuk, hogy sok embert bosszant az "apokaliptikus" felhangok használata és a hivatkozás a Jó és a Gonosz összecsapására, mert szerintük ez megzavarja az embereket. Nem meglepő, hogy az ellenséget dühíti, amikor lelepleződik, miközben azt gondolja, hogy elérte a meghódítandó fellegvárat. Ami meglepő, az az, hogy nem akad senki, aki megkongatná a vészharangot. A "mélyállam" (szerk. megj.: a "deep state" tükörfordítása, jelenthet akár háttérhatalmat is) reakciója azokra, akik leleplezik terveiket, töredezett és zavaros, de ez érthető is. Éppen akkor, amikor a mainstream média bűnrészességével szinte fájdalommentesen és észrevétlenül sikerült elérni az Új Világrendre való átállást, mindenféle csalások, botrányok és bűncselekmények kerülnek napvilágra.
Néhány hónappal ezelőttig könnyű volt „összeesküvés-elméleti hívőnek” bélyegezni azokat, akik elítélték ezeket a szörnyű terveket, amelyeket most a legapróbb részletekig látunk megvalósítani. Tavaly februárig senki sem gondolta volna, hogy valamennyi városunkban letartóztatják az állampolgárokat egyszerűen azért, mert sétálni akarnak az utcán, lélegezni, üzletüket nyitva tartani, vasárnap templomba menni. Mégis, ez az egész világon megtörténik, még a festői Olaszországban is, amelyet sok amerikai kis elvarázsolt országnak tart, ősi emlékeivel, templomaival, bájos városaival, jellegzetes falvaival. És miközben a politikusok elbarikádozzák magukat palotáikban, és olyan rendeleteket hirdetnek ki, mint a perzsa kényurak, a vállalkozások csődbe mennek, az üzletek bezárnak, és az embereket megakadályozzák abban, hogy éljenek, utazzanak, dolgozzanak és imádkozzanak. Ennek a műveletnek a katasztrofális következményei már most láthatók, kezdve a kétségbeesett vállalkozók és a barátaiktól és osztálytársaiktól elkülönített gyermekek öngyilkosságával, akiknek azt mondták, hogy kövessék az órákat, miközben otthon ülnek egyedül a számítógép előtt.
A Szentírásban Szent Pál arról beszél„aki ellenzi” a gonosz misztériumának megnyilvánulását, a kathékont (2 Tessz 2: 6-7). A vallás világában a gonosznak az akadálya az EGYHÁZ és különösen a pápaság; a politika világában pedig azok, akik akadályozzák az Új Világrend létrehozását.
Most már világos, hogy az, aki Péter székét foglalja el, a kezdetektől fogva áruló volt annak érdekében, hogy megvédje és elősegítse a globalista ideológiát, támogatva a "mély egyház" [szerk. megj.: ez a "mély állam", azaz a "deep state" mintájára létrehozott "deep church" kifejezés tükörfordítása,amelyre (egyelőre) nincs magyar szó, mondhatnánk talán háttéregyháznak is] napirendjét, amely a saját soraiból választotta meg őt.
Elnök Úr, Ön világosan kijelentette, hogy meg akarja védeni a nemzetet - Egy Isten uralma alatt álló Nemzetet, az alapvető szabadságokat és azokat a meg nem kérdőjelezhető értékeket, amelyeket ma megtagadnak és amelyek ellen küzdenek. Egyedül Ön az, kedves Elnök Úr, „aki szembeszáll” a ",mély állammal", amely a sötétség gyermekeinek a végső támadása.
Ezért szükséges, hogy minden jóakaratú ember meg legyen győződve a küszöbön álló választások korszakos jelentőségéről: nem is ennek vagy annak a politikai programnak a kedvéért, hanem azért, mert az Ön cselekedeteinek általános inspirációja testesíti meg a legjobban - ebben a sajátos történelmi kontextusban - azt a világot, a mi világunkat, amelyet el akarnak törölni a lezárások révén. Az Ön ellenfele egyben a mi ellenfelünk is: az emberi nem ősellensége, aki „gyilkos a kezdetektől fogva” (Jn 8:44).
Ön körül hittel és bátorsággal gyűlnek össze azok, akik a világdiktatúra elleni harc utolsó helyőrségének számítanak. Az alternatív megoldás: a "mély állam" által manipulált, botrányoktól és korrupciótól súlyosan kompromittált személyre szavazni, aki azt fogja tenni az Egyesült Államokkal, amit Jorge Mario Bergoglio az egyházzal, Conte miniszterelnök Olaszországgal, Macron elnök Franciaországgal, Sanchez miniszterelnök Spanyolországgal stb. Joe Biden zsarolható személy, - csakúgy, mint a Vatikán „bűvkörének” elöljárói - és fel fogják őt gátlástalanul használni, lehetővé téve az illegitim hatalmaknak a belpolitikába, valamint a nemzetközi egyensúlyba való beavatkozását. Nyilvánvaló, hogy azok, akik manipulálják, már készen állnak egy még nála is rosszabbra, akivel helyettesíteni fogják, amint alkalom nyílik rá.
És mégis, ennek a sivár képnek a közepette, a „láthatatlan ellenség” látszólag megállíthatatlan előretörésekor megjelenik a remény. Az ellenfél nem tudja, hogyan kell szeretni, és nem érti, hogy nem elég az egyetemes jövedelem biztosítása vagy a jelzálogkölcsön törlése annak érdekében, hogy leigázzák a tömegeket és meggyőzzék őket arról, hogy megbillogozzák őket, mint a marhákat. Ez a nép, amely túl sokáig tűrte a gyűlöletkeltő és zsarnoki hatalom visszaéléseit, újra felfedezi, hogy lelke van; megérti, hogy nem hajlandó felcserélni szabadságát a személyiség homogenizálásával és eltörlésével; kezdi megérteni a családi és társadalmi kötelékek, a becsületes embereket egyesítő hit és kultúra kötelékeinek értékét. Ez a Nagy Újraindítás azért van kudarcra ítélve, mert a tervezők nem értik, hogy még mindig vannak emberek, akik készek utcára menni, hogy megvédjék jogaikat, megvédjék szeretteiket, hogy jövőt adjanak gyermekeiknek és unokáiknak. A globalista projekt nivelláló embertelensége nyomorúságosan szét fog törni a Fény gyermekeinek határozott és bátor szembenállása előtt. Az ellenségnek a Sátán van az oldalán, aki csak gyűlölni tud. De a mi oldalunkon van a Mindenható Úr, a harcokhoz rendezett seregek Istene és a Legszentebb Szűz, aki összetöri az ősi kígyó fejét. "Ha Isten mellettünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8:31).
Elnök Úr, Ön jól tudja, hogy ebben a döntő pillanatban az Amerikai Egyesült Államok jelenti a globalizmus hívei által a világra zúdított háború elleni védőpajzsot. Bízzon az Úrban, megerősítve Pál apostol szavaival: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4:13). Az isteni gondviselés eszközének lenni nagy felelősség, amelyért minden bizonnyal megkapja az összes állapotbeli kegyelmet, amire szüksége van, mivel az a sok ember, aki imádságával támogatja, hevesen könyörög Önért.
Ezzel a mennyei reménnyel és imádságom erejével Önért, a First Lady-ért és a munkatársaiért, teljes szívemből küldöm Önnek áldásomat.
Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat!
+ Carlo Maria Viganò
Ulpiana címzetes érseke,
az Amerikai Egyesült Államok korábbi apostoli nunciusa

2020. november 26., csütörtök

"Az "összeesküvés" sokkal nagyobb kiterjedésű, mint el tudnánk képzelni.

 A Dominion szoftverrel nemcsak az USA választásokat hamisították meg, hanem más országokét is. Németországban pl. Kirajzolódik az összeesküvés gigantikus globális mértéke. Felmerült a gyanú, hogy ennek a szoftvernek a covid történethez is köze van, mint központi irányító eszköznek...
Hatalmas munka felgöngyölni, feldolgozni, a perhez felkészíteni.
De a kulisszák mögött lassan kirajzolódik a jövő is. Két fontos területen, mint medicina (MedBed technológia) és pénzügy, currency reset, az új aranyfedezetű pénzrendszer (de figyelem! párhuzamosan fut még a cabal próbálkozása is az "alapjövedelemmel", ami azonban csak azoknak járna, akik hajlandók beoltatni magukat. Ezt felejtsük is el!).
A Trump kormányzat más irányba halad: Quantum Financial System arany standarddal. Emellett valószínü lesz alapjövedelem is Silvio Gesell mintára (lásd a "Wörgl-i csoda" sikeres gyakorlata Ausztriában, közvetlenül Hitler hatalomra jutása elött. Amit a központi bankok hatalmi szóval eltöröltek. Könyv is, film is van róla, ha valaki utána akar nézni).
Más látható jelei is vannak a transzformációnak: milyen kétségbeesetten küzd a cabal az USA-ban a túlélésért, már csak a média tartja életben, az EU is repedezik, pl. Lengyelország, Magyarország felől...
Sokan bepánikoltak a hírre, hogy Sidney Powell nincs már Trump jogász csapatában. A valóság az, hogy Powell katonai ügyvéd. Korábban Flynn generálist védte sikerrel a demokraták alaptalan vádjai ellen. Katonai bíróságokkal (Militärtribunale) kell tehát számolni a folyamat végén, a jogi út szigorú betartása mellett: elsőfokon jönnek a megyei bíróságok (a korrupt bírókkal, akik természetesen blokkolják majd a csalást, újraszámolást), innen fellebbezéssel átkerül az ügy az állami felsőbb bíróságokra, másodfokon (ahol még mindig ugyanaz várható), majd innen tovább a Legfelsőbb Bíróságra (Supreme Court), ahol már Trump emberei vannak többségben. Ők döntenek arról, hogy újraszámolás lesz, vagy Trump automatikusan hivatalban marad.
Trump elnök marad. Ez biztos. Még akkor is, ha elvileg Trumpot megölnék (ami nem fog megtörténni), a folyamat, a transzformáció megállíthatatlan! Ahogyan a tél után jön a tavasz, mindegy, mi jön közbe. (Mellesleg, Georgia államban is már bírósági per folyik, választási cédulák bezúzására adott megbízás miatt. Nem elhanyagolható ez sem, ez is egy repedés a falon.) efpe
Mindenki elfoglalja a saját pozícióját, mindenki a helyén van. Indulhat a játék! Amy Coney Barret a választás előtti utolsó pillanatban a Supreme Courtban, Grennell amerikai nagykövetet hazahívák Berlinből, helyére McGregor lépett - minden sakkfigura szépen a helyére kerül, pozícióba...
A transzformációnak egyéb jelei is vannak: a Schumann frekvencia egyfolytában emelkedik (folyamatos mérések vannak), a Föld mágneses tere egyre gyengül - ami testi tüneteket is előidéz. Nemcsak fáradtság, álmosság, vagy éppen túlpörgés, feszültség, hanem egyre többen pszichésen "bekattannak" (erről Dieter Broers írt már 2012 előtt, előre vetítve pontosan). A rezgés emelkedése a tudatosodási fejlődéssel/ébredési folyamattal áll összefüggésben...
Nemcsak geopolitikai változások kellős közepében vagyunk tehát, hanem egy sokkal nagyobb, univerzális átalakulásban."
Catherine Thurner, Traugott Ickerot

 

2020. november 25., szerda

PCR-vizsgálatok megbízhatatlanok

 

A portugál bíróság szerint a PCR-vizsgálatok megbízhatatlanok, az úgynevezett bizonyítékok a COVID-19 fertőzésről nem megalapozottak!
Amint azt bizonyára már mindenki nagyon jól tudja, a koronavírus fertőzés és világjárvány egyik legfontosabb kelléke a PCR-teszt. A hivatalos kánon szerint ez az eljárás az, amely kimutatja az ember testében a kórokozót. Ez az a teszt, amelynek eredményeivel nap mint nap riogat a média.
Ma X számú megfertőződést mutattak ki Y országban…
Ma ennyivel nőtt az esetek száma.
Ugye, ismerik?
Nos, eddig is komoly kétségek merültek fel az eljárással kapcsolatosan, annak megbízhatatlansága és az eredmények tetszés szerinti manipulálhatósága okán. Világszerte szakemberek, orvosok sokasága állt ki azon vélemény mellett, hogy a PCR-teszt egyáltalán nem alkalmas arra, amire most használják, vagyis a vírusos fertőzés kimutatására.
A média erről persze mélyen hallgat. Azokat, akik kételkedni kezdenek az általuk közvetített valóságban vírus- és járványtagadónak bélyegzik, cseppet sem törődve azzal a ténnyel, hogy a „járvány-szkeptikusok” még véletlenül sem magát a kórokozót, avagy az általa okozott fertőzés-hullámot tagadják. Sokkal inkább úgy gondolják, hogy a vírus veszélyességét és a megbetegedések számát fújják fel célzatos szándékkal. Ugyanez a média minduntalan „elfelejti” közvetíteni azoknak a szakembereknek a véleményeit, akik a hivatalos narratívával szinte ellentétes módon számolnak be az eseményekről és egészen más következtetéseket vonnak le. Az elhallgatás totális, a legsötétebb időket megidéző jelleggel bír, már a látszatra sem adnak.
Így aztán azon sincs mit csodálkoznunk, hogy az utóbbi idők egyik legjelentősebb fejleményéről sem számoltak be azokon a csatornákon, amelyeken keresztül százmilliók agyát mossák nap mint nap.
2020. november 11-én a portugál másodfokú bíróság szakértők bevonásával végzett vizsgálata után azt állapította meg, hogy a PCR-tesztek megbízhatatlanok, így az ezek alapján meghozott intézkedések (karantén, kijárási korlátozás, kötelező tesztelés – pl. a munkahelyeken) jogellenesek. A bíróság állásfoglalása szerint bármilyen, az egészséges emberekkel szemben meghozott korlátozó intézkedés alapvetően sérti a szabadsághoz fűződő jogainkat.
Margarida Ramos de Almeida és Ana Paramés bírák ítéletükben számos tudományos jellegű tanulmányra hivatkoztak, amelyek megállapították, hogy a 35 vagy több ciklusú PCR-tesztek futtatásakor a pontosság 3% -ra esett vissza, vagyis a pozitív eredmények akár 97%-a is hamis pozitív lehet.
(Indiában - amelyet a világ második legfertőzöttebb országaként tartanak nyilván -, a szokásos ciklusküszöb 37 és 40 között van, így a PCR-teszt megbízhatósága hasonlóan kevesebb, mint három százalék, a hamis pozitív arány így akár 97 százalék is lehet.)
A bíróság állásfoglalása szerint minden olyan PCR-teszt, amely 25 ciklust meghaladó módon mutat ki „fertőzést”, teljesen megbízhatatlan, márpedig a legtöbb esetben a WHO ajánlásával összhangban a legtöbb magánlaboratóriumban, illetve a hatóságok által felállított tesztközpontokban ennél nagyobb mértékű a sokszorosítás, sokszor elérheti akár a 45-öt is.
(Csak emlékeztető jelleggel: Korábban Anthony Fauci, az Országos Allergia és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója, az Egyesült Államokban a járványhisztéria egyik legfőbb arca kijelentette, hogy a 35-ös sokszorosítási érték felett minden eredmény használhatatlan.)
Mindez azt jelenti, hogy azok az emberek, akiket PCR-vizsgálattal tesztelnek, valószínűleg pontatlan, általában hamis pozitív eredményt kapnak. Ez arra enged következtetni, hogy a koronavírus (Covid-19) fertőzöttek száma jelentősen eltúlzott, ez pedig azt jelenti, hogy a pandémia sokkal rosszabbnak tűnik, mint amilyen valójában.
A PCR-tesztnek soha nem volt célja a vírusok kimutatása, ezt már maga a Nobel-díjas feltaláló Kary Bans Mullis is kijelentette egy interjú során. Fontos szem előtt tartani, hogy a PCR-t soha nem szánták kórokozók diagnosztizálására, ennek ellenére mégis erre használják fel a koronavírus tesztek során.
Ha végrehajtanak egy PCR-tesztet és az pozitív lesz, akkor valójában nem történt más, mint az, hogy a vírus genomjának egy töredékét sokszorosították sikeresen. Még akkor is, ha a „kimutatott” fertőző vírusok már régen elhaltak, így tehát a koronavírus teszt pozitív lehet, mert a PCR-módszer a vírus inaktív és elképesztő mértékben sokszorosított genetikai hulladékát is fertőzésnek detektálja.
Sok-sok millió embert téveszthettek meg azzal, hogy ők fertőzöttek, „tünetmentes fertőzők”, majd a hisztériára alapozva tökéletesen jogellenes intézkedéseket vezettek be, amiknek az egész emberiség a kárát látja. Egy többszörös bűncselekményről van tehát szó, amelyben a fővonalas média a társtettes szerepét játssza el.
A bírósági tárgyalásra azután került sor, hogy négy embert kényszerített karanténba a Regionális Egészségügyi Hatóság (RHA). Ezen személyek egyike esett át PCR-teszten, míg a másik háromnál a nagy fertőzésveszélyre hivatkozva nem alkalmazták ezt az eljárást. Az RHA úgy döntött, hogy mindegyikük „fertőző” és arra kötelezte őket, hogy karanténba vonuljanak az előírt kéthetes időszakra. Az érintettek azonnal bírósághoz fordultak, beperelték az RHA-t és nyertek, ezzel remélhetőleg precedenst teremtve a PCR-teszt áltudományos mivoltának megítélésére.
A bírósági állásfoglalás az alábbi linken érhető el:

2020. november 24., kedd

Kraken elhagyta a dark webet

 


(Kraken a legendák szerint egy tengeri polipszerű szörny, melynek a másik neve Leviathan. Nem az egész fordítása, csak a lényeg. És ez sem lett egy műfordítás, de a lényeg érthető. Nagyon-nagyon hosszú, viszont sok dolgot meg lehet belőle érteni. és köszönet érte Gianmarco Landinak, aki megírta ezt a cikket, és most sok mindent jobban átlátok, amit eddig csak homályosan kapiskáltam. Értem már, miért nem elég a sima nyilvánosságra hozatal, miért kellett hagyni nyerni bidét, miért gondolták a demokraták, hogy bármi történik is, ők végig tudják vinni bidé győzelmét, még akkor is, ha nyilvánvalóvá válik a csalás, mi a fenétől voltak ennyire magabiztosak, mármint a demokraták, és hogy miért kellett eddig várni T,-éknak.)
Az amerikai patrióták Krakenje elhagyta a dark webet, és előjött a fedezékéből, megmutatva teljes hatalmát. Informatikai csápjaival T. jogi csapata által elszabadított szörny rátekeredik a globalisták nagyhatalmú Leviathanjára, és így kezdetét vette a szétroppantása.
A fordulópont Kraken elengedését követő napon történt, 19-én csütörtökön a Legfelsőbb Bíróságoz benyújtott előterjesztésekor, amikor Giuliani, Sidney Powell és Jena Ellis egy sajtótájékoztatót tartott, közölve, hogy a szörnyet szabadon engedték.
És csakugyan a következő napon, november 20-án délelőtt 10 órakor a keleti parton Pennsylvania állam kormányzó bizottsága összehívta a Dominion igazgatóit, a társaság 50 államból 30-ban számolta a szavazatokat (mindegyik ezek közül szignifikáns állam volt)
A Dominion technikusainak tájékoztatnia kellet volna a felhasznált gépek működéséről a szavazatok gyűjtésére vonatkozólag, de ezt nem tették. A Dominiontól senki sem jelent meg az idézésen, tekintve, hogy mindannyian nagyon tapasztalt technikusok (hackerek), nyilvánvalóan ezekben a napokban lesz majd módjuk elgondolkodni és tudatosítani a szakadékot, amibe zuhantak.(saját megjegyzés: ha igaz, ők el is hagyták az Egyesült Államokat, és törölték profiljaik a Linkedinen, stb.)
A Dominion technikusainak a bujkálása megerősíti, hogy senki se tudja megmagyarázni törvényes működését a szavazatszámláló gépeknek, a glitch-cseket (a szavazatok felcserélést Biden javára) és a merőleges ugrásokat (amikor százezres szavazati blokkok csak egy jelöltre vonatkoztak), tehát ezek a politikai krónika tényei hosszan beszélnek nekünk arról, hogy ér véget Biden médiagyőzelme, azaz a klasszikus pürrhoszi győzelme és az összes globalizációs társának a Waterlooja. Lassan haladok, hogy mindannyian megértsétek, mi is történt valójában, de ahhoz meg kell értenetek, hogy mi volt a számítógépes fronton, tudatosítva a valóságot a látható felszín alatt.

A következő század történelemkönyveibe az életünk úgy kerül be, minta az információ kora, tehát szükséges egy minimális tudásanyag a konkrét és valós életet kifejtő infrastruktúrákról.
Ha megértitek, hogyan működik a Háló, egy minimális elvonatkoztatással megértitek magatoktól, hogy hogyan működik a politika, vagy a pénzügyek, stb. Ahol most mi vagyunk az a surface web, a facebook, twitter, parlament, stb. Amit a legtöbb ember használ. Sokan nem tudják, de e háló alatt van egy deep web. Itt továbbítják egymásnak a bankok, politikusok, multi cégek az információkat. Nyilvánvaló, hogy minden, ami nem jelenik meg a surface weben, nem hivatalos, de ez nem azt jelenti, hogy nem valós vagy fontos, sőt, éppen ellenkezőleg.
Tudnotok kell, hogy a bankok és az államok valódi gazdasági és pénzügyi helyzete nem a surface webben elmondottaknak felel meg, hanem annak, ami a deep weben van, amelyet a legtöbb ember nem láthat. Ebben a mély hálóban bizonyos dinamika figyelhető meg és gyors, amelyen keresztül a bankok eurók milliárdjait cserélik, néha sötétben hagyva a banki adminisztrátorokat, államokat és bármely banki érdekelt felet, mert a deep web kapcsolatban áll egy még mélyebb és az elitre még jellemzőbb mélyhálóval, az ún. dark webbel (black web), amelyen keresztül a bankok hatalmas tiltott spekulációkat hajtanak végre a gyanútlan polgárok kárára. A gyakorlatban Off Ledger (mérlegen kívüli) műveleteknek hívják őket a banktisztviselők hivatalos bevonása nélkül. A "Mély Web" alatt tehát ott van a Sötét Web, amely egy még mélyebb internetes terület, ahol a főszereplők a teljes névtelenség formájában mozognak, és ahhoz, hogy ezt megtehesse valaki, nagy nemzetközi erejű entitásoknak kell lennie. A sötét weben található a 8kun infrastruktúra, amely teljesen anonim módon teszi lehetővé a tartalmak elérését és írását, és itt nyilvánul meg a globalista elit rémálma. Kjúú-ra, az amerikai hadsereg lefedettségével foglalkozó katonai hírszerző személyzetre gondolok, akik azért jöttek létre, hogy az elmúlt 50 évben számos rejtett igazságot fedezzenek fel a surface weben. Sok jel arra enged következtetni, hogy természetesen csak széles körben elterjedt feltételezés, hogy Kjúú-t Flynn tábornok vezeti, aki 2016-ban elsőként beszélt bizonyos vérfagyasztó történetekről a Twitteren, például a Clinton Alapítvány pedosatanizmusáról és korrupciójáról. Itt van egy kép a cikkben egy üzenetváltásról. Amiben cikk írója által Dominion hackerének nevezett valaki sértegeti Flynn tábornokot és a beszélgetés hirtelen leáll, amikor egy férfi fényképét teszik közzé. A fényképen a Dominion egyik vezetője látható. Feltételezhető, hogy a Dominion hackerén pánik lehetett úrrá, mert abbamaradt a beszélgetés ezután.

Mi történhetett? Megtörténhetett, hogy Flynn tábornok rádöbbentette a Dominion hackerét, hogy mindent megfigyeltek és nyilvánvalóan rögzítettek a frankfurti szerverek az elmúlt hónapban, és ennek nem kellett volna megtörténnie az általunk ismert technológiai ismeretek alapján, mert a sötét weben kalózként, vagyis teljes névtelenségben lehet működni. Dominion hackerét én így értelmeztem, mert korábban dicsekvő volt, de aztán nem válaszolt, és elmenekült, miután a feltételezett Flynn tábornok közzétette Aleksander Lazarevicről készített fotóját. A következő kérdés: honnan tudta Flynn tábornok, hogy a 8f656a azonosító valójában Aleksander Lazarevic, tekintettel arra, hogy a 8kun védi a névtelenséget? Flynn tábornok és így Trump ügyvédei egy bizonyos szintű technológiai erővel bírtak a sötét weben.
A történet nagyon érdekessé válik, mert éppen ez a Lazarevic írta meg a választási eredmények módosítására alkalmas algoritmust. Ez egy adatmanipulációs algoritmus, amely szükség szerint növelte Biden szavazatait, hogy a politikai megfigyelők soha ne vegyék észre.
Ezért érthető, hogy a Powell, Giuliani és Ellis sajtótájékoztatóját követő napon a Dominion egyik vezetőjének sem volt bátorsága eljönni Pennsylvaniába, hogy tisztázza, mi történt. Az is érthető, hogy a Skinny Joe vezette pennsylvaniai maffia miért lépett elő azzal, hogy azzal vádolta meg magát a postai szavazáson elkövetett csalás tényleges végrehajtásával, amelynek bűnügyi munkája nyilvánvalóan más szervezeteknek tudható be.
Donald Trump azonban nemcsak golfozott, hanem alaposan kitakarította a Pentagont, és más helyeket is.
Az új védelmi igazgató, a volt dandártábornok, Anthony Tata a napokban Obama elnököt és Clintonkat azzal vádolta, hogy a dzsihádista terrorista hálózatok élén álltak, és azt, hogy mit szeretne kezdeni velük, ha a kezében lennének, nem nehéz elképzelni. A demokraták háborúi vérzették ki a világot és megölték az amerikaiak tízezreit, akiket halálba küldtek a globális sátánizmus radikális tervei miatt.
Végül egy furcsa dolog történt ma reggel:
Huma Abedine, Hillary Clinton jobb keze, feljött a Deep State-ből, és újból tweetelt egy rejtélyes tweetet,ó, Nincs értelme, és Kjúú szerint a kulcs a 811-es számban van. A két év, a két hónap és a 19 nap 811-et jelent Huma Abedin utolsó tweetje óta, aki eltűnt a surface webről az elmúlt 2 évben. Bizonyára 811 nap a legutóbbi tweetje óta, de egyben egy csepp (információcsepp) száma is, amelynek tartalma összefügg a folyamatban lévő eseményekkel. Talán Kjúú a 811 hangsúlyozásával azt akarja közölni Hillary-val, Obamával vagy Brennannal, hogy ismerik azokat az ellenlépéseket, amelyeket a Demek szeretnének megvalósítani? Nem tudom, de hamarosan megtudjuk ...

2020. november 21., szombat

AZ UTOLSÓ CSATA

 

TRUMP BIZTOS A GYŐZELEMBEN, KITISZTÍTJA A PENTAGONT ÉS FELKÉSZÜL A MÉLY ÁLLAM ELLENI UTOLSÓ CSATÁRA(...!)
Tizenöt nap telt el a november 3-i választási éjszaka óta, és az Egyesült Államoknak még mindig nincs hivatalosan elnöke. A média a demokrata jelölt Joe Bidennek ítélte a győzelmet, amikor hivatalosan semmit sem nyert.
Például a CNN és az Associated Press átadta Joe Bidennek Pennsylvania meghatározó államát, annak ellenére, hogy ott és a többi kulcsfontosságú államban is bírósági fellebbezés van folyamatban, amely teljesen tagadhatja a demokratákhoz legközelebb álló média döntését Washington mély államáig.
Ebben az időszakban viszont megjelent az, amit Amerika és valószínűleg az egész világ történetében valaha látott legnagyobb választási csalógépként lehet leírni. A média szó szerint nagy erőfeszítéseket tesz arra hivatkozva, hogy nem történt szabálytalanság a választási folyamatban, amikor a csalás bizonyítéka egyszerűen túlzott.
Rudolph Giuliani, Trump egyik ügyvédje már nyilvánosan kijelentette, hogy a pennsylvaniai választási szavazáson legalább 650 000 szavazatot számoltak meg, amelyeket nem is vettek figyelembe.
Giuliani kijelentette, hogy az USPS, az amerikai postaszolgálat informátorai már jelentkeztek, megerősítve, hogy a postai alkalmazottak utasítást kaptak arra, hogy a határidő lejárta után érkező postaládák több dobozát visszadátumozzák.
A gyakorlatban akkor számolták azokat a szavazatokat, amelyek eredete kétséges, amikor a szavazóhelyiségek már zárva voltak.
A volt New York-i polgármester változatát teljesen megerősíti egy másik amerikai posta alkalmazott, Richard Hopkins, aki elmondta a Project Veritas amerikai oldalnak, hogy az USPS alkalmazottait arra utasították, hogy hamisítsák meg a dobozokon a dátumot, és így kötelezzék el magukat. Ez mind szövetségi bűncselekmény.
A bizonyítékok azonban nem csupán a tanúk nyilatkozatait érintik, még kevésbé Giuliani ügyvéd nyilatkozatait. A bizonyítékokat a választási adatok elemzése is tartalmazza, amelyeket gyakorlatilag egyetlen amerikai és olasz média sem mutat be a nemzetközi nyilvánosság előtt. A média küldetése valójában az igazság elrejtése és a választások hamis narratívájának támogatása folt nélkül.
A New York Times, a globalista áramkörhöz legközelebb álló egyik újság már kiadta ítéletét az ügyben. A New York-i napilap két napja címlapján nagy betűkkel dedikál egy címsort, amelyben a különféle államok választási tisztviselőinek véleményét közlik, amely megerősítené a legutóbbi választások abszolút "szabályszerűségét".
Nem számít, ha vannak olyan dokumentális bizonyítékok, amelyek nyilvánvalóan cáfolják ezeket az állításokat. A médiának mindenáron azt kell állítania, hogy Joe Biden az elnök annak ellenére, hogy a törvény és az amerikai alkotmány demokratikus jelöltje semmi.
A Dominion, a szavazatokat számláló szoftver Soroshoz és Clintonhoz kötődik Az az okirati bizonyíték, hogy a tárgyalóteremben minden ésszerű kétséget kizáróan bizonyítani lehet csalást, az az amerikai NOQReport webhely által közzétett számítógépes elemzésből származik.
Itt rejlik a csalás a legnagyobb mértékben. Ha megnézzük az elemzésben közölt adatokat, akkor egyértelmű, hogy a harminc különböző amerikai államban a választások számlálásáért felelős szoftver milliónyi szavazatot mozgatott meg Donald Trumptól Joe Bidenig. A szóban forgó szerver a Dominion Voting System, amelyen érdekes egy pillanatra szünetet tartani, hogy jobban megértsük, milyen érdekek fűződnek ehhez a céghez . A Dominion valójában a Smartmatic nevű leányvállalatot használja, amelynek elnöke Mark Malloch Brown.
Előfordul, hogy Malloch Brown az Open Society, a George Soros, a zsidó származású amerikai finanszírozó által alapított és finanszírozott társaság vezető tagja, aki Olaszországban már ismert a líra ellen 1992-ben gyakorolt hírhedt spekulatív támadásról, és világszerte legismertebb minden mozgalom és politikai szervezet könyörtelen támogatásáról, amelynek célja a határok nélküli globalizmus nyitott társadalmi elképzelésének előmozdítása. Dominion kapcsolata a globalizmus legismertebb képviselőivel nem korlátozódik erre a körülményre.
Nadeam Elshami, a Dominionnál dolgozó lobbista Nancy Pelosi, a képviselőház feltehetően távozó demokratikus elnökének kabinetfőnöke volt, aki már kijelentette, hogy a szavazatok számától függetlenül Joe Biden belép a Fehér Házba.
Érdekes kijelentés, különösen a történtek fényében, és amely megerősíti, hogy a Demokrata Párt és a mély állam apparátusa azt akarja, hogy az általuk kinevezett elnök január 20-án esküdjön meg, szükség esetén az amerikai törvények és az Alkotmány nyílt megsértésével is.
Ennek a társadalomnak a washingtoni hatalmi elemekkel való kapcsolata nem szűnt meg. Valójában Dominion a múltban megkapta a Clinton Alapítvány, a Clinton-alapítvány dicséretét, amelyet többek között olyan államok finanszíroztak, amelyek támogatják és támogatják az iszlám terrorizmust, mint például Szaúd-Arábia és Katar.
Ezért ez a cég felelős a történelem legnagyobb választási csalásáért. A fent említett elemzésben közzétett számok azt mutatják, hogy a szavazatok százezrei vándoroltak át Trumpból Bidenbe. A "hiba", a számítógépes kifejezés, amely a számítógépes rendszer meghibásodását írja le, áthelyezte a szavazatokat a hivatalban lévő elnökről a demokraták jelöltjére. Csak Pennsylvaniában például 200 000 szavazat varázslattal repült Trumptól - Bidenig. Ugyanaz a szerver 900 ezer szavazatot amelyek az elnöké voltak, ugyanabban az államban tüntetett el. Nem mentek át egyik oldalról a másikra.
A szoftver szó szerint törölte őket. Csak annak, ami Pennsylvania-ban történt, elegendőnek kell lennie annak megmutatásához, hogy mennyire kirívó volt az átverés. Trump itt a választások éjszakáján különösebb nehézség nélkül vezette a játékot. Az elnök 700 000 szavazat előtt volt, amikor az amerikai éjszaka és az olasz kora reggel szívében jelzés érkezett.
A számlálók abbahagyták a számlálást. Dominion szerverei működésbe léptek, és megtörtént a "csodagyerek". Biden egymillió szavazatot kapott légből, és a saját pártjához kötődő cég adta őket. Michiganben, a vitatott államok egyikében, a mozgó szavazatok száma mintegy 20 ezer, az elveszetteké pedig 21 ezer. Georgia-ban, egy másik kulcsállamban, amely még mindig egyensúlyban van, Trump 17 ezer szavazatát adta át Bidennek, és további 33 ezer szavazat tűnt el a levegőben. E "technikai hibák" mindegyike mindig és csak a demokrata jelöltnek kedvezett. Trump még egyszer sem találta úgy, hogy több szavazata lenne, mint kellene.
Ez az elem önmagában elegendő ahhoz, hogy kizárja a rendszer egyszerű meghibásodását.
Egyértelmű volt a gépek manipulálása, hogy Biden elnyerje azokat a szavazatokat, amelyeket a valódi szavazók nem adtak meg neki. Egy kis segítség érkezett azoktól a halottaktól is, akiket a választásokon újra életre hívtak, hogy segítsék a demokraták jelöltjét.
Trump, biztos a győzelemben, már elrendelte a Pentagon tisztogatását a puccs meghiúsítására.
Ennek a csalásnak a méretei tehát hatalmasak, és minél több nap telik el, annál inkább nő az az érzés, hogy Donald Trump képes lesz megnyerni a választásokat a bíróságon. Az elnöki adminisztráció emberei rendkívül magabiztosnak tűnnek abban, hogy nem hagyják el a Fehér Házat.
Mike Pompeo államtitkár arra a kérdésre, hogy miként lesz az átmenet erről az adminisztrációról a Bidenre, azt válaszolta, hogy az átmenet nem okoz nehézségeket , mert nem Biden-adminisztráció lesz, hanem újabb megbízás Trump számára. Maga az Egyesült Államok elnöke tweetjeiben bizonyítja, hogy minden állam, amelyet a média tévesen Bidenhez rendelt, végül hozzá kerül. A csalás terjedelme túl óriási, és még ha az illetékes államok szövetségi bíróságai is hibáztatják az elnököt, mindig ott van a Legfelsőbb Bíróság jogerős ítélete, amelyben egyértelmű konzervatív többség van.
Trump bízik abban, hogy végül győzni fog, és hogy a bíróság elé állított bizonyítékok végérvényesen feltárják a választási átverést.
Az első megerősítések a bíróságok ítéleteiből is származnak. Tegnap egy pennsylvaniai bíró ítéletet adott ki, amely előírja a későn érkező szavazatok kizárását. Ez egy olyan alapvető joggyakorlati precedenst hoz létre, amely pontosan megtiltja az illegális de facto szavazatok felvételét a számlálásba. Úgy tűnik, hogy a félelem, amit Trump okozhat, még a mainstream média körében is elterjed, amely továbbra is egyértelmű győztesként jeleníti meg Biden-et, de kezd kevésbé bizakodni abban, hogy ez a jelölt végül sikerül elérnie.
Úgy tűnt azonban, hogy a média rezsim már attól tartott, hogy Trump végül a bíróságon nyer.
A Rolling Stone magazin, amelynek olasz nyelvű változatában dicséret jelent meg a Sátán egyháza előtt, azt írta, hogy a legfelsőbb bíróságon keresztül az elnök végül "ellophatja" a szavazást.
A globalista gondolkodás fejjel lefelé fordított világzsargonjában ez egyszerűen azt jelenti, hogy a médiát uraló hatalom már attól félt, hogy a csalást bírósági úton bizonyítani lehet.
Ezért a mély állapot egyre nagyobb félelmet mutat. Ennek bizonyítéka különösen az Obama-kormányzás alatt Joseph Brennan , a CIA volt vezetője által adott legújabb interjúból származik.
Brennan már köztudottan egyike volt azoknak a férfiaknak, akik megengedték a Trump elleni illegális kémkedést és az elnök 2016-os első kampányának szabotálási kísérletét a CIA élén töltött ideje alatt.
Más szavakkal, Brennan az egyik kulcsember, aki részt vesz a hírhedt Spygate-ben.
Most a CIA volt főnöke visszatért szóhoz, hogy kifejezze minden aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy Trump visszaminősítheti a Spygate-szel és az elmúlt évek egyéb botrányaival kapcsolatos összes dokumentumot, beleértve a Clinton-leveleket is.
Pusztító erejű szökőár lenne a mélyállammal szemben, és Brennan minden bizonnyal azt javasolta, hogy el kell távolítani az elnök azon szándékát, hogy feltárja az igazságot az amerikai közönség előtt a washingtoni legkiemelkedőbb hatalmi embereket érintő botrányokról. erőszakkal a Fehér Házból. Más szavakkal, Brennan javasolta a puccsot. Úgy tűnik, hogy ez a katonai, gazdasági és ipari érdekek mocsarának igazi szándéka, amely Washingtonban lakik, és amely mindig is hű szövetségese volt a világkormányra törekvő nagy globalista elitnek.
A választások előtt a rendszer már egyértelművé tette a Fehér Ház visszavételének tervét.
Ha Donald Trump nem hajlandó beismerni a kitalált csalást, hogy a győzelmet eljuttassa Joe Biden bábjelöltjéhez, akkor elindul az elnök elleni felforgató terv. Úgy tűnt azonban, hogy Trump már tökéletesen tisztában van a felette kialakított felforgató stratégiával.
2018-ban már aláírta az amerikai választási folyamatba történő külföldi beavatkozási kísérletek szankcionálására vonatkozó végrehajtási parancsot , amely ebből az alkalomból minden bizonnyal megtörtént, de biztosan nem a Kreml, mint amennyire a kommunista Kína és Merkel Németországa részéről, ha nem. A Dominion szervereit úgy tekintik, hogy azok német területen helyezkednek el.
Ez a végrehajtási parancs különös jelentőséget tulajdonít azoknak a külföldi állam- és kormányfőknek az elismerése fényében is, mint Angela Merkel, Macron és Conte, akik gratuláltak Bidennek annak ellenére, hogy a választások még mindig nincsenek hivatalosan kijelölve. Ha a Fehér Házban maradna, Trump súlyos gazdasági szankciókat önthetne azokra az országokra, amelyek valójában indokolatlanul avatkoztak be azzal, hogy elismerését adta egy olyan jelöltnek, aki még nem nyert semmit.
Az elnök is tisztában volt a tervezett postai szavazási csalással, és több hónappal ezelőtt egy tweetben szólította meg a riasztót arról, hogy a postai szavazatokat hogyan fenyegetik azzal a manipulációval, hogy manipulálják Biden szavazatait olyan emberektől, akik még nem. soha nem szavazott, vagy elhunyt.
Trump ezért megvárta az ellenség mozdulatait, és most arra reagál, hogy végleges ellentámadását indítsa e rendszer ellen, amely vissza akarja juttatni Amerikát a mély állam halálos tekercsébe.
Ez Amerika lelkéért zajló folyamatos harc, amely történelmének alapvető útkereszteződésében áll. Az Egyesült Államokat hosszú évtizedek óta irányító hatalmak már nem hajlandók tolerálni egy olyan elnököt, aki már nem felel meg a globalista menetrendnek.
A mély állam, az Új Világrend hatalmának fegyveres karja, vissza akarja állítani azt a rendet, amely lehetővé tette számára, hogy az Egyesült Államokat szuperhatalomként használja a globalista kialakítás védelmében.
Ez a felforgató polip készen áll arra, hogy megtegye azt, amit még 1963-ban tett, amikor nyilvánosan kivégezte Kennedy elnököt, aki bebizonyosodott, hogy akadályozza terveiket. Ugyanaz a hatalom, amely 2001. szeptember 11-én varázslattal kikapcsolta az Egyesült Államok összes légvédelmét, és hagyta, hogy néhány Boeing zavartalanul lezuhanjon az ikertornyokon. Ugyanaz a hatalom hazudott a világnak, amikor Szaddam Huszein tömegpusztító fegyvereiről beszélt Irak inváziójának igazolására, amely valójában soha nem is létezett.
Trump és az Új Világrend háborúja eldönti az emberiség sorsát
Az Új Világrend vissza akarja venni Amerikát, de ezúttal van egy elnök, aki úgy tűnik, kész reagálni a csapásra. Trump már valóságos takarítást hajtott végre a Pentagonban, miután elbocsátotta először a védelmi minisztert, Espert, majd lemondott James Anderson védelmi miniszterhelyettes, Joseph Kernan hírszerzési helyettes államtitkár és Jen Stewart, Esper kabinetfőnöke.
Esper az az ember, aki ellenezte a hadsereg használatát a Black Lives Matter - a kimondhatatlan Soros György által finanszírozott terrorista csoport - zavargásainak felszámolására.
Trump elutasítja a mély állam minden olyan emberét, akik jelen vannak a Pentagon kulcsszerepeiben, mert a következő hetekben szüksége lesz a legfelsőbb védelmi vezetők hűségére.
Az elnök már tudja, hogy törvényesen nyeri meg a választásokat a bíróságon, és az a rendszer, amely tegnapig tagadta a csalás létét, bátorsággal vádolja a főparancsnokot a választások ellopásával. Ekkor aktiválódnak az Antifa és a Black Lives Matter terrorista sejtjei, amelyek polgárháborús kísérletet fognak eredményezni az országban. Ezért kell Trumpnak irányítania a katonaságot, hogy a lehető leghamarabb elnyomja a zavargásokat.
Az Új Világrend megpróbálja megkísérelni utolsó és kétségbeesett visszahatását. A globalizmus elitje mindenre készen áll, mert a koronavírus-válságnak, amelyet maguk is kitaláltak, a Nagy Visszaállításhoz kell vezetni, ahhoz az operatív tervhez, amely ötletükben életet ad a globális totalitarizmus végleges megvalósulásának. Az idő azonban fogy, amit maguk a globalizmus szóvivői is megerősítenek, köztük Klaus Schwab, a davosi fórum képviselője.
A "lehetőségek ablaka" hamarosan bezárulhat, ha az Egyesült Államok nem kezdeményez zárolást és nem épít koncentrációs táborokat azok számára, akik nem vállalják, hogy alávetik magukat a Great Reset által előírt feltételeknek. A Great Reset-t kifejezetten arra tervezték, hogy a világot az Új Világrend felé terelje, de szükségünk van az USA-ra.
Amerika nélkül nincs mód egyetlen világkormány létrehozására. Ez tehát harc maga Amerika mint nemzet létezéséért, de egyben egy olyan csata is, amely visszahat az egész világra. A sötétség gyermekei szabadon vannak engedve, és készek az esetleges eltérésekre, csak annak érdekében.
Az elkövetkező hetek lesznek a legfontosabbak ebben a században és az elmúlt egy évben. Amerika és az egész világ egy olyan történelmi útkereszteződés előtt áll, amely eldönti, hogy az emberiséget arra ítélik-e, hogy jogok nélkül és lelki lelkiismeret nélkül állatként éljen, vagy továbbra is fennáll a lehetőség arra, hogy visszatérjen a fény útjára.
Még nincs minden elveszve. A csata egyáltalán nem veszett el. A sötétség és a globalizmus keresztényellenes uralkodási terve még mindig meghiúsítható.
Cesare Sacchetti

Merre tartunk most? A világ helyzete.

 

A "CORONA"-TERRORNAK ÖRÖKKÉ KELL TARTANIA – HOGY MEGAKADÁLYOZZA AZ EMBERISÉG FELÉBREDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIT.
Egy világterror uralom félállítása van készülőben – aki mindezt még nem ismerte fel, az elmebeteg vagy a sötét középkorban él. Lehetséges azonban, hogy mindez a jelenlegi amerikai elnök, Trump újraválasztása ellen irányul – mert ez az egész egy PUCCS!
De vizsgáljuk meg a tényeket közelebbről a tisztánlátás érdekében.
Az, hogy Donald Trumpot ki kell iktatni s nem szabad megengedni újraválasztását – az minden gondolkodó ember számára teljesen világos kell/kellene, hogy legyen...
4 éve tartó küzdelem ezért a célért, eltávolítása az elnöki székből, vádak a legkülönfélébb, perverz módon, nyílt gyilkossági felhívások az elmúlt években – azt hiszem, ennyi elég. Elnöksége kezdetétől hallhatjuk mindezeket, szinte naponta.
Már elnöksége elejétől a rituális globalisták folyamatosan, nyíltan vagy burkoltan szervezkedtek ellene.
Példaként felhozhatjuk az USA-ban élő, 23 éves repülőtanulót, Emaheldin Elsayed-et. Ő volt az, aki a Facebook oldalán nyíltan írta: „Fel vagyok készülve, Donald Trump-ot meggyilkolni s ezért életem végéig a börtönbe menni. Az egész világ hálás lenne nekem ezért."
„Hálából" minden oldalról kizárólag MEGÉRTÉST kapott s amikor a büntetőeljárás megindult ellene, ügyvédje Hani Buchra kijelentette: „Ő még csak egy gyerek, aki ostobaságot csinált. Semmi más, csak dühöngő retorika". Képzeljük csak el, egy „baloldali", 23 éves suhanc kirohanását egy vezető republikánus politikus ellen – feltehetőleg soha nem kerülne szabadlábra.
Közvetlen ezután a globalisták megvádolták a hivatalban lévő elnököt, aki szerintük Amerika izolációja és a katonai kalandorság között lavórozik – mert Ő agresszívan egy globálisan összekötött világ ELLEN politizál, aki egy gyűlölettel töltött szavakat használ az amerikaiban élő muszlimokkal szemben, s az alkotmány által biztosított szabadságot akarja megtagadni a muszlimoktól. Az sem nyerte el a globalisták tetszését, hogy Trump a Mexikóból érkező, illegális bevándorlókat egy kerítéssel akarta akadályozni. Egyik fő bűnként rótták fel, hogy Trump az orosz elnököt csodálja - mindez a Föld leghatalmasabb demokratikus állama elnökének – nem kívánatos.
Trump már beiktatási beszédében jelezte azon szándékát, hogy világviszonylatban be akarja fejezni Amerika katonai „kalandjait" - s eddigi hivatali ideje alatt ezen ígéretének nagy részét sikerült is valóra váltania. Az ellenpropaganda természetesen nem „alszik" - rendszeresen az ellenkezőjéről tudósítja az olvasókat.
Az Orwell-i hazugságelmélet követve rendszeresen kerülnek a hírekbe pontosan az ellenkezőjéről szóló híresztelések. Trumpnak sikerült volna ígéreteit valóra váltani Amerika idegenben folytatott háborúinak befejezésére, a globalista katonaság vezetői azonban rendszeresen néha áthidalhatatlan akadályokat gördítettek szándékai megvalósítása elé. Két hónappal a választások előtt, 2020-ban Trump bejelentette a vég-nélküli globalista háborúk ELLENI HARCOT a Pentagonnak.
Mindezt egyetlen amerikai elnök sem tette meg az elmúlt időszakban!
Természetesen – a kb. 150 fő-fő globalista nem marad tétlen! Ők megvádolják a hivatalban lévő elnököt, hogy Amerika tekintélyét, mint a világ vezető nagyhatalmat súlyosan megrongálta s a világméretű "Corona"-járvány megfékezésére egyáltalán nem alkalmas. Megvádolták azzal, hogy megengedte külföldi hatalmaknak beavatkozni az amerikai választásokba, ezzel elárulta az amerikai értékeket. Megvádolták, hogy a jogállamot, a titkosszolgálatot aláásta, Amerika biztonságát súlyosan veszélyeztette s teszi ezt a mai napig, s Amerika lakosságát megosztotta.
Mondják mindezt azok a globalisták, akik évtizedeken keresztül kihasználták a világot, anyagi érdekeik előnyére, bombázták a világ országait, terrorizálták a lakósságot – mindazért, hogy elérjék sötét céljukat: a VILÁGKORMÁNYT s a VILÁGSZOCIALIZMUST.
Kep: A Satan arca
Trump győzelmével a globalisták egyáltalán nem számoltak s a mai napig nem tudják lenyelni a keserű pirulát. Ők inkább Hilary Clintont kívánták az elnöki székbe – aki biztosította volna számukra a végtelen pénzszerzési lehetőségeket s a szociális medián keresztül kontrollálni az emberiség minden tagját. S íme: maga Merkel is támogatta ezt a tervet: legalább 5 millió Eurót utalt Clintonnak a választási küzdelme támogatására ezzel is elősegítve hatalomra kerülését.
Az egyetlen ok, amiért Trump fizikailag még nem került megsemmisítésre az, hogy a globalisták a jelenlegi nacionalista helyzetet nem tudják REÁLISAN megítélni! A globalisták eddigi próbálkozásaik során annyiszor szenvedtek már vereséget, hogy ezek után kizárólag a Pandémia-megoldás jutott az eszükbe, mint a végső megoldás, amely mindig is az utolsó eszköz volt a kezükben.
A halalfélelem arra fogja kényszeríteni a reális gondolkodásra képtelen embereket (amiről a globalisták már évtizedek óta gondoskodtak), hogy szabad akaratukból feladják valamennyi jogukat s alávessék magukat egy eddig nem létezett, ám tervezett terrornak. A hivatalban lévő elnök elsősorban a gazdaságra koncentrál, hogy a lakosság életszínvonalát, jövedelmet emelje – mindez természetesen a globalisták nemtetszését váltotta ki.
Trump NEMZETI POLITIKÁJA, melyet eskütétele alkalmával nyíltan kihirdetett: „Amerika az első" - az amerikai lakosságot egy gazdasági felemelkedéshez vezette, melyről a statisztikusok is megállapították: 50 év óta ilyen eredményes nem volt a gazdaság Amerikában. A globalisták által megszervezett Corona Pandémia hivatott arra, hogy ezt a kiemelkedő gazdasági eredményt teljesen tönkretegye!
Trump az egész Pentagon vezetést ellenségének tudhatja. AMIKOR a Corona fertőzést megállapítottak nála, egyáltalán nem volt biztos, hogy milyen eredménnyel végződik a fertőzés: a globalisták előrehozott katonai puccsával vagy az elnökhöz lojális erők győzelmével. Az eredmény ismert: a hivatalban lévő elnök gyógyultan hagyta el a katonai kórházat, bár legalább olyan utálatnak örvend, mint annak idején Hitler – néhány napon belül el fog dőlni a közdelem a globalisták és a pillanatnyilag oly nagy „utálatnak" örvendő elnök között.
Trump legnagyobb "hibája" az volt, hogy a választási ígéreteit nagyrészt be is tartotta. Amit nem tudott betartani – megteheti a jövőben, ha megnyeri a választásokat. Trump harcot indított a globalizmus ellen – ezt jól mutatja a 2016 október 13-i beszéde, ahol kijelentette:
„ A mi választási harcunk reprezentálja ezeknek az embereknek (globalistáknak) egy egzisztenciális fenyegetést, amilyet eddig ők még nem éltek át. Ez a választás nem arról szól, hogy a következő 4 évre egy másik kormányt választunk. Ez a választás a jövőnkről szól, a CIVILIZÁCIÓRÓL: hogy a nép a kormány feletti hatalom gyakorlását visszaszerezze. Emberek, az egész világon. Mi, Amerika polgárai most egy sorsforduló előtt állunk, a mi államunkat ismét felépíteni, a népnek tett ígéreteinket valóra váltani. Minden jövőbeli döntés, ami a nemzetközi kereskedelmet, adókat, bevándorlókat vagy a külpolitikánkat érinti az amerikai polgárok és családjuk hasznára történjék. Határainkat meg kell védenünk azok ellen, akik a mi áruinkat előállítják. Én értetek fogok harcolni minden lélegzetemmel azok ellen, akik állandóan panaszkodnak – de semmit nem tesznek. Nem foglak benneteket a bajban hagyni. Nem fogunk tűrni olyan politikusokat, akik csak beszélnek, de nem cselekszenek. Az üres beszed ideje lejárt – mi vissza fogjuk hozni a mi jólétünket."
Ez a beszéd egyértelmű háborús üzenet volt a globalistáknak – s mindenki tudta ezt. Trump mindezt komolyan gondolja, s mindez élet-halál harcot jelent. Már Trump választási győzelme után kezdett derengeni egyesekben, hogy az egyetlen megoldás annak megakadályozására, amit a megválasztott elnök tervez az egyetlen mód: ennek az embernek a megsemmisítése!
Ansgar, az egyik fő világglobalista rövid 1 hónappal a választások után mar nyafogott:
„Ez annak a világnak a vége, ahogy mi ezt ismerjük? A jelenlegi elnök teljesen más, mint más politikus. Egy biztos: ő még sok meglepetést fog okozni nekünk."
Amikor Trump a Holokauszt nap alkalmával 2017. január 27.-én egy Holokauszt üzenetet adott ki, de említést tett a zsidókról - „felrobbantotta" a hidakat, megszüntetve ezzel a visszavonulás lehetőségét. A zsidók jajgatása az egész Glóbust átfogta, amint azt Debora Lipstadt kijelentése mutatja: „A Holokauszt zsidótlanítása a Fehér Ház által nem más, mint egy gyenge Holokauszt tagadás. A Holokauszt zsidótlanítása nem egy kemény tagadás, követi azonban ugyanezt a végcélt".
(The Atlantik 2017. januar 30.).
Egyidejűleg Trump megszüntetett két fontos szervezetet, akik az emberség, a kultúra köpönyege alatt egyetlen célért dolgoztak: a Holo-sztory továbbéltetése. A két szervezet a „Endowrement for the Humanities alapitvany, calamint a „>National Endowment for the Arta. Ez a két szervezet került Trump által teljes egészében felszámolásra.
A Globalisták bandája felkészült az állandó harcra Trump ellen – a végső, keserű befejezésig. Németországban erre a hírre a támogatókat nem lehetett megvigasztalni, mint azt >Jakob Augstein 2017. január 26. -án a Spiegel-ben felfedte:
„Mi lesz, ha Trump eredményes lesz? Trump, a milliárdos – a nép hőse – a kapitalizmus krízise? A világ trumppá tétele hatalom-nélkülivé tesz bennünket, ő előkészíti az utat. Kitört a Trump láz."
Nocsak – hol marad a Corona?
Trump kétoldali, globalistaellenes gazdaságpolitikája Trumpnak egy példa nélkül álló népszerűséget „adományozott", ezzel szemben a globalista ellenségei, élükön Kínával egyenesen pánikba estek. A globalisták rájöttek: Trump nem tartozik a szabadkőművesek páholyához. Már a választások idején, 2016 márciusában hangoztatta Gingrich, az amerikai alsóház szóvivője kijelentette:
Amennyiben Trump más, mint a többi politikus, csak azért, mert nem tartozik semmifele titkos társasághoz. A Republikánus Pártban kitört a pánik! Mert Trump nem tartozik közéjük, nem tartozik a Club-ba, nem kellett végigjárnia a felvételi rituálékat, tehát nem tartozik egyetlen titkos társasághoz, az establishment-hez.
Amikor aztán Trump a globalistákat, az ANTIFA-t TERRORORGANIZÁCIÓNAK nyilvánította – a globalisták végérvényesen „persona non grata"-nak, eltávolításra érettnek nyilvánítottak. „Trump támadása az ANTIFA ellen támadás a zsidók ellen". Néhány nappal később a magas katonai vezetők is elszakadtak Trumptol. Szinte hihetetlen: Trump a globalisták szerint egy bűnöző – s lehetetlen mindezt meg fokozni! Trump azonban egy TV vitában a félig szenilis , teljesen korrupt Joe Biden -nel szemben. Trump távol-tartotta magát az un. Neonáci csoporttól s még csak azt sem ismerte el, hogy „készenlétben" tartja magát számukra.
Keményen kijelentette: „valakinek tennie kell az ANTIFA és a Jobboldal ellen – mert nekünk semmifele BALOLDALI, hanem egy JOBBOLDALI problémánk van".
Nem meglepő, hogy néhány nappal később Trump a Coronavírus fertőzése miatt kórházba került s a valamikori US Kongresszusba való jelöltségre palyazo DeAnna Lorraine a Twitteren feltette a kérdést: Lehetséges, hogy Trump Corona fertőzése egy kínai kísérletre vezethető vissza? Esetleg a kínaiak egy Trump elleni támadással akartak bosszút állni hátrányos megkülönböztetésükért? Feltűnő, hogy egyetlen Demokrata képviselő sem fertőződött a vírussal. Feltűnő, hogy a Kínából eredő vírus pontosan tudja, hogy kell célzatosan a szenátus jogi bizottságának tagját találja meg.
Pontosan 2 nappal a TV vitat követően Trump fertőzöttsége került kimutatásra. (A vírus lappangási ideje 2 – 3 nap). Úgy látszik – a jobboldaliak mindenre képesek!"
Trump Corona (?) fertőzése ékesen bizonyítja a világ előtt: ez a VÍRUS nem halálos!! Mindezzel az is bizonyított, hogy a globalisták mindezzel a hazugsággal komoly vereséget szenvedtek. Felmerül a kérdés: mit érnek a kidobott milliók a víruskutatásra, miért propagáljak olyan vehemenciával, hogy oltás nélkül nincs gyógyulás a vírus által okozott fertőzésből? Miért mutogatnak a Tv-ben szinte MINDEN híradásban kórházi intenzív osztályokat lélegeztetőgéppel kezelt betegekről?
Ennek én kizárólag egy okát látom: az emberekben a FÉLELEM felkeltése és félerősítése.
Mert aki fél – azt könnyű manipulálni, könnyű bemagyarázni neki, hogy be kell oltatnia magát, különben meghal. Még nagyobb támogatottságot érhetne el Trump, mert ö a Remdisivir nevű gyógyszertől gyógyult – amit Németországban a Merkel kormány a lakosságtól megtagadott – nem véletlenül. A németeknek egy GEN-Koktélt akarnak beadni, amely a központi idegrendszert károsítja! A tettesek célja: olyan sok halottat produkálni, amennyi csak lehetséges. Az idősek meghalnak – csak az nem tűnik fel senkinek, hogy ők idősek, s túlnyomó többségben krónikus betegek voltak. Ha megnézzük a magyar kormány honlapján az elhalálozottak halálozási okait – nagyítóval sem találjuk ezt a szót: CORONA.
Nos, mit nyernek a kormányok a halálozás megemelkedésével? Megspóroljak az elhunytak nyugdíjait, a szociális kiadásokat – ami az éves költségvetésben a legmagasabb összeggel jelenik meg. 2019-ben Németországban a szociális kiadások először haladták meg az 1 BILLIÓ eurót! Néhány millió nyugdíjassal kevesebb – a stresszben szenvedő biztosítok az évi 400 millió eurót könnyebben tudjak kiadni az idegen „betolakodóknak", akik minden egészségügyi ellátást térítés nélkül megkapnak – az őslakos biztosítottakkal szemben. Felvetődik a kérdés: ha nem a megspórolt nyugdíjaknál, az orvosi ellátás csökkentésével a nyugdíjasoknál lehet elsősorban a kérdést megoldani? A masszív elhalálozás segítségére van a tervszerűen tönkretett gazdaságnak is. 50 %-al kevesebb az államháztartásnak, 500 % többletkiadás az örökös munkanélküliség által.
Tehát: tüntessük el az időseket, nyugdíjasokat kedves Bill a merkelistak örömere!
Hallottál már valaha arról kedves Olvasó, hogy legelőször az idősek, betegek a kapjak meg a Gates-Gen „oltásokat" ipari méretekben? A jelenlegi kormányoknak eszükben-sincs az egészségünk miatt aggódni!
MÉG-EGYSZER: a világon nincs semmifele PANDÉMIA, nincs megemelkedett egészségügyi rizikó, a tesztek nem a valóságot mutatják!! A hivatali, hesseni orvos, Prof. dr. Gottschalk mindezt be is bizonyította: először az öregeket és betegeket – habar a Corona vírus NEM VESZÉLYESEBB, mint EGY SIMA NÁTHA!!
Következtetés: NE HAGYD MAGAD TESZTELNI – NEM KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA; HOGY CORONAVIRUSOS VAGY!!! E R T H E T Ö ?
De térjünk vissza Amerikába s az ott zajló eseményekre:
mialatt a Trump kormány tessék-lássék a globalisták előírásait hajtja végre, a háttérben előkészíti a választások utáni kormányzást. Trump előkészíti az egyik legnagyobb „csapást" a globalisták ellen: előkészületeket tesz ezek legnagyobb ellensége, EDWARD SNOWDEN rehabilitálására!!
Snowden pillanatnyilag Putyin „vendégszeretetét", védelmét elvezi, de Trump az ö megkegyelmezésén dolgozik. Snowden egy interjúban nyilatkozta: „ Egy vírus – káros. De a jogok megsemmisítése – HALÁLOS – MERT A JOGAINKAT NEM KAPJUK MEG SOHA TÖBBÉ Ha most a szükséges intézkedéseket jóváhagyjuk, ezek az intézkedések RAGADÓSSÁ válnak, kiszélesíthetők – a hivatalok pedig megszokják az új, kiterjesztett hatalmukat. A Coronavírusnak van egy komoly problémája, ez azonban csak átmeneti. Lesz egy oltóanyag, vagy mindenki védett lesz a vírus ellen – 2 év múlva legkésőbb ez a probléma eltűnik. Sajnos – a mostani döntések konzekvenciai MEGMARADNAK. Mi elveszítjük a több száz évén keresztül kiharcolt jogainkat, mert most egy pillanatra pánikba esünk. Mindig, amikor egy krízishelyzet felüti a fejét – a REALITÁS eltűnik vagy eltüntetik az asztal alatt.
„A jelenlegi politikát a PÁNIK hajtja maga előtt, mert biztosítani akarják az ELŐNYEIKET a jövőben is. Ha most a vészhelyzetre tekintettel hoz a rendszer intézkedéseket a lakosság „védelmében" előbb-utóbb túlságosan is megkedveli ezeket az intézkedéseket. Az eredeti vészhelyzet eltűnik – de a kormány megtalálja az új helyzetre a meghozott intézkedések további felhasználását, amivel a korábbi hatalmat fenntarthatja, megerősítheti. Gondolhatják: miért is szükséges ezeket az intézkedéseket feladni? Fabrikálhatunk egy új törvényt, ami az eddigi intézkedéseket még magasabbra emeli. Ezt már sok országban megéltük, mert ez nem egy HELYI PROBLÉMA. Ez pedig azt jelenti: amennyiben egy probléma fellép – a legalacsonyabb szintre kell redukálni – méghozza minden áron. Mi előnyben részesítünk egy társadalmat az egyéni és kollektív rendszer megvédésere.
Ha mi MOST elkezdjük, a JOGAINKAT FELÁLDOZNI egy rövid életű probléma leküzdésére – garantáltan csak rosszabbat idézünk elő".
Ezek a gondolatok párhuzamosak Trump és Putyin szabadságról alkotott elképzeléseivel. Mind a kettő meg akarja menteni az emberiséget a globalista rabszolgaságától. Trump jelentős utalása a médiában, miszerint Edward Snowden nem volt FAIR kezelve – ugyancsak erre utal. A formális titokfeltárással Snowden az emberiséget akarta megmenteni a világ terrorisztikus kormányától.
Mindez a két elnök harcára utal a globalisták ellen a reflektorok fényében s a nagy csata az emberiségért tisztán és világosan látható (már akinek).
Ez a harc a globalisták ellen a harc egy újabb, magasabb formájára utal az emberiség érdekében. Trump s apparátusa egy igen fájdalmas ütést mért az ellenfélre, a globalistákra.
Az ex-államügyész, Kevin Clineschmith bíróság előtt áll - s bűnösnek vallotta magát. Okiratokat hamisítottak, hogy a CIA Trump választási kampányát nem kísérte figyelemmel, nem hallgatta le. Egy korrupt államügyész, egy korrupt FBI – s Trump szerint: „most el lettek kapva".
Nem csoda hát, ha a valamikori zsidó világkongresszus vezére, a „Council on Foreign Relations" elnöke. Richard Haas a szeptember-októberi belső magazinban, a FOREIGN POLICY-ban lángoló szavakkal nyilatkozta: „TRUMP ÚJRAVÁLASZTÁSÁT MINDEN ESZKÖZZEL MEG KELL AKADÁLYOZNI – különben az öreg globalisztikus világrend el fog tűnni."
A jelenlegi, globalisztikus világrend 75 év óta fennáll. A kérdés csak az: mi jönne a helyére? Az amerikai külpolitika évtizedeken keresztül működtette a Szovjetunió és Amerika között a hidegháborút, Németországban, Japánban a DEMOKRÁCIÁT transzformálta. Ezzel a politikával alakult meg az ENSZ, a Valutaalap, a Világbank és a Világkereskedelmi Szervezet. Ennek a politikának köszönhetjük a védelmi rendszerünket, az UN-Biztonsági Tanácsot. A CIA-t, a Honvédelmi Minisztériumot. Mindez egy lamentációval körítve Trump ellen, mert a jelenleg hivatalban levő elnök azzal az elképzeléssel költözött a Fehér Házba – hogy ezt a politikát megszünteti.
Haas idézi a globalisták számara a legkegyetlenebb, legkeserűbb tényeket Trump hivatalba lépésekor mondott beszédéből (2017. január 20.), igencsak korrekt módon:
„Sok éven át a külföldi országok ipara az amerikai ipar kárara meggazdagodott, a szegény országokat szubvencionáltuk, egyidejűleg engedtük haderőinket a teljes kimerülésig süllyedni. Mi megvédtük más országok határait, számtalan milliót adtunk külföldre, miközben Amerika infrastruktúrája majdnem teljesen összeomlott. Mi gazdaggá tettünk más országokat, miközben a mi gazdagságunk, erőnk s a bizalom országunkban a horizontnál köddé vált."
2020. június 13.-án West Ppointban a végzős hallgatók előtt tartott beszédéből világosan kiderül:
Trumt hivatalba lépése óta SEMMI nem változtatta meg akaratát, az alapvető elképzeléseinek megvalósításában. Mint kijelentette:
„Nem az amerikai katonák feladata, más országokat felépíteni, hanem a saját országunkat idegenektől megvédeni. Befejeztünk egy „fejezetet" - a végtelen háborúk idejét. Ettől kezdve más lesz a politika: saját érdekeinket fogjuk megvédeni. Nem a mi feladatunk, idegen országok ősrégi konfliktusait megoldani – mi nem vagyunk a világ rendőrsége".
A globális rend, amely 75 év óta remekül működött – soha többé nem állítható vissza. Mi lesz ezután? Az amerikai modell a 2. világháború óta a mai napig a tévedések, protekcionizmus és nemzeti-ként fog befejeződni."
Minden nap megkapjuk az új „Corona-fertőzések"-ről a friss számokat – ezek azonban semmit nem mondanak a betegségről. Megbetegedésekről, halálozásról manapság már szinte szó sem esik. A varázsszó így hangzik: INFEKCIÓ. Ez elég, hogy akceptáljuk tervezett jogfosztottságunkat.
Nem lehetetlen tehát, hogy a jelenleg hivatalban lévő amerikai Elnök, Donald Trump a legveszélyeztetettebb ember ma a világon!
A választásokkal nemcsak Amerika jövője felől dönt az amerikai nép – hanem az egész világ jövőjéről. Marad a globalizáció s vele lassan fogyatkozó jogaink – vagy előnyére változik a világ?

2020. november 18., szerda

A hazugság és a félelem óriási épülete foglyul ejt bennünket

A valóságban nem létezik olyan korona „járvány”. De az emberek tudatában folyamatosan generálja a PCR-teszt, amely állítólag meghatározza a betegséget okozó, rendkívül veszélyes gyilkos vírus terjedését. Mivel nincsenek súlyos betegek és járványos halálozások, a pozitív vizsgálati eredmények növekedése a járvány potenciális veszélyére utal, így az emberek az emberek rémült tudatában vállalják a valódi járvány gondolatát. Az alapvető jogok állami korlátozása a hazugság és a félelem hatalmas szerkezetén alapul.

Tekintettel a november 2-i megújult totalitárius zárolásra, számomra szükségesnek tűnik kifejezetten bemutatni a PCR-teszt hatalmas megtévesztését, valamint a vírus fantomjának és a betegség tüneteinek kapcsolódó kérdéseit, amelyekről már számos cikk foglalkozott. Egyre több embernek kell felébrednie arra, amit valójában játszanak. A nagy többség hisz a kormánnyal kapcsolatos média csepegésében; Csak akkor lehet megállítani a totalitarizmusba meredek csúszást, ha egyre több ember veszi észre a tudat manipulációit, amelyeknek ki vannak téve, és megfelelő számú ember átlátja a dolgokat.

A PCR-teszt

A lakosság többsége semmit sem tud a jelenlegi "Corona-teszt" valódi funkciójáról, arról, hogy mit és mit nem. Az emberek bizonyítják a rendkívül veszélyes vírusokkal járó járványos fertőzéseket, amelyeket a teszt valójában nem nyújt. Ha a lakosság megérti ezt a tesztet, a hazugság hatalmas hivatalos építése összeomlik, és a totalitárius intézkedéseivel járó „járvány” gyorsan véget ér.

A PCR-teszt egy géntechnikai folyamat, amelyet 1983-ban fejlesztett ki Kary Mullis biokémikus, aki 1993-ban Nobel-díjat kapott érte. A PCR (dt. Polimeráz láncreakció) egy molekuláris biológiai technika a DNS (genetikai anyag) kópiák előállítására. Wodarg ajánlott videója jól magyarázható:

„ A DNS-szálak mesterséges megismétlésének képességére támaszkodik. Ezzel a technikával elméletileg egyetlen DNS-szálból 4 milliárd szálat kapunk 32 duplázási lépés (ciklus) után. ... A megadott ciklusszám letelte után meghatározhatja a felmerült DNS mennyiségét, és így kiszámíthatja azt az apró kezdeti mennyiséget, amelyet egyébként diagnosztikailag nem lehetett volna meghatározni. (...)

Általános szabály, hogy egy vagy több viszonylag rövid DNS-szekvenciát (szekvenciát) regisztrálnak a PCR-ben, nem teljes genomokat. (…) Az általunk keresett génszekvenciák lehetnek genetikai fragmensek részei, vagy a szervezet által termelt mikró szekvenciák milliárdjai közé tartozhatnak.

Ezenkívül egy PCR-teszt egyáltalán nem mond semmit a keresett RNS (a DNS nukleinsava) fontosságáról. Egy dolog tehát a kezdetektől fogva egyértelmű: a PCR-teszt semmilyen körülmények között sem képes kimutatni úgynevezett vírust vagy bármilyen típusú fertőzést. Legjobb esetben csak azt mondhatjuk, hogy a keresett rövid génszekvencia jelen van a mintában, vagy sem. Az, hogy ez fontos-e a vizsgált személy egészsége szempontjából, teljesen más kérdés. "  (Lásd a videót a kezdetektől)

Utóbbi kérdésről Torsten Engelbrecht és Claus Köhnlein "Virus-Wahn" című könyvükben (43. o.) Azt írják, hogy a génszekvenciák betegség-okozó hatása nem bizonyított , inkább okkal feltételezhető, hogy az úgynevezett vírus , egy tünet, vagyis egy meglévő betegség következménye. A hagyományos orvoslás csak Pasteur és Koch ellenséges fogantatásánál állt meg, és egyszerűen nem tudta megvalósítani azt az elképzelést, hogy a testsejtek önmagukban is elkezdhetnének szekvenciákat termelni, például válaszul a stressz tényezőkre.

Dr. Reiner Fuellmich, az egyik ügyvéd, aki parlamenti vizsgálóbizottság hiányában összefogva megalakította az "Alapítvány Corona Bizottságát", hogy kivizsgálja a koronai hype folyamatait és döntéseit , 2020. szeptember 8-i videójában egyértelmű szavakkal beszámolt , amelyek figyelemre méltóak az ügyvéd számára, és feltételezhető, hogy gondosan megfontolták, indokolták és jogilag biztosítottak voltak (min. 0: 17-től):

"Döntőek ... Drosten professzor, a Charité és Wieler professzor szándékosan hamis tényszerű állításai, amelyek sikeresen elhitették a politikusokkal, hogy az úgynevezett PCR-tesztek képesek kimutatni a koronavírus okozta fertőzéseket. Három immunológiai professzor és egy molekulobiológus információi szerint ezek a PCR-vizsgálatok még erre a célra sem alkalmasak. Még a fertőzés kimutatásához sem állnak közel. És erre egyáltalán nincsenek jóváhagyva. ”

Az egyik professzor Dr. Ulrike Kämmerer, virológus és immunológus a Würzburgi Egyetemen, aki (rövidítve) kifejtette: "A PCR-teszt csak a nukleinsavat mutatja, vírust nem. Nem tud fertőzést bizonyítani. A PCR-teszt nem tudja bizonyítani, hogy a vírus képes-e replikálódni, valóban szaporodik-e a gazdaszervezetben, és hogy az ember ok-e okosan beteg benne. " (Hallgasson ide .)

Nemrégiben Matthias Müller alaposan foglalkozott többek között a PCR-vizsgálattal is:

„Ez a vizsgálati eljárás rendkívül problematikus, ha vírusfertőzés kimutatására kell használni, mert alapvetően alkalmatlan erre. Kary Mulis maga mondja ki a kifejlesztett módszert, hogy a kvantitatív vírusfelismerés ezzel a módszerrel ellentmondás lenne. A PCR tesztkészletek gyártói a termékleírásukban még mindenki számára kifejezetten rámutatnak, hogy a módszer nem alkalmas diagnosztikai célokra. ...

A PCR-teszt csak egy apró génszekvenciát keres a feltételezett célvírusból. Ahhoz azonban, hogy ez működjön, ennek a kis génszekvenciának teljesen egyedinek és tipikusnak kell lennie a keresett vírusra; egyetlen más vírusnak sem lehet ugyanaz a génszekvencia a genomjában. Ezt azonban nem lehet kizárni, mert nem ismerjük például a nagyon kiterjedt és többnyire ártalmatlan Corona család összes képviselőjét. "

A pozitív PCR-teszt csak ennek az egyetlen génrészletnek a jelenlétét mutatja, a teljes vírusgenomot nem.

„ A PCR-folyamat eredetileg egy géntechnológiai gyártási folyamat. Nem alkalmas intakt, replikációra képes vírus kimutatására, mivel a teszt eredményéből nem vonhatók le következtetések a patogén potenciálról. ...

A PCR teszt démoni eszköz, mert a tényekkel ellentétben azt állítja, hogy diagnosztikai eszköz. A teszt sem állíthat érvényes állítást az állítólagosan új koronavírus jelenlétéről, és bizonyosan nem tudja diagnosztizálni a "Covid-19" fertőzést. A "Covid-19" csak RT-PCR teszten keresztül létezik, mert ezzel a teszttel teljesen homályosan definiált, klinikailag szinte önkényes tünetképet rendelünk egy állítólagos vírushoz. A világon azonban nincsenek olyan tanulmányok, amelyek bizonyíthatnák az okozati összefüggést a pozitív teszt és bármely konkrét betegség között. "

A piacon lévő összes PCR-teszt prototípusát Christian Drosten fejlesztette ki Berlinben, aki 2020 január elején kezdte el vele, amikor a közösségi médiában csak egy meg nem erősített híresztelés hallatszott hét SARS-fertőzés állítólagos előfordulásáról Wuhanban. Mint a saját dokumentációjából kiderül , a teszt a koronacsalád különböző régi vírusainak génszekvenciájára irányult. Ennek megfelelően teljesen kizárt, hogy a teszt kizárólag az állítólagosan új Sars-Cov-2-n   fog működni, hanem minden olyan törzsön, amelyek

rendelkeznek ezzel az önkényesen kiválasztott génszekvenciával, beleértve az influenzát is. Valószínűleg ezért az influenza statisztikailag teljesen eltűnt. (Lásd részletesen a cikkben.)

Ebből fontos megjegyezni: A Drosten-teszt adatai nem egy eredeti koronavíruson alapulnak, amelyet egy beteg embertől izoláltak volna, fényképeztek le és leírtak volna, hanem egy számítógépes modellen.

A koronavírus SARS-Cov-2

A történet szerint a koronavírus állítólag leugrott egy denevérről, valahogy landolt a wuhani halpiacon, és onnan támadta meg az első embereket. Matthias Müller a fent idézett cikkben vizsgálta a tényeket.

„Az olyan források, mint a Wikipedia, erről csak kellően pontos információkat szolgáltatnak, ezért megvizsgáltuk az eredeti vírusazonosító protokollt . Ebből kiderül, hogy 2020 január elején Wuhanban összesen kilenc betegnél vettek mintát a légzőszervekről. Az összes mintát ugyanazzal az eljárással tisztítottuk. Sérült, reproduktív vírust egyetlen mintában sem találtunk. A talált tárgyak mindegyike műtárgy (emberi termék)sokféle genetikai anyagból, amelyek csak 5–18 ismert vírus és 3-5 típusú baktérium ellen negatívak voltak annak érdekében, hogy kizárják ezeket a betegeknél megfigyelt tüdőgyulladás lehetséges kiváltó okaként.

Érdekes módon elégedettek voltak ezekkel a véletlenszerű kizárási tesztekkel - elvégre legalább 10 különböző baktériumtörzs létezik, amelyek mindegyikének különféle alfaja van, köztük rendkívül veszélyes kórházi baktériumok, amelyekről ismert, hogy tüdőgyulladást okoznak, valamint gombás betegségek és kémiai vagy biológiai eredetű toxinok, szmog vagy sugárterhelés. Wuhan a világ egyik legszennyezettebb városa. Nem akarták ezeket a nyilvánvaló lehetőségeket tekinteni e kilenc beteg tüdőbetegségének egyik lehetséges okaként, inkább feltűnő elhatározással mentek "új" vírust keresni.

A „teljes” genomot a kilenc minta közül hétből rekonstruálni lehetett. Pontosabban fogalmazva: a Sars-Cov-2-t nem „fedezték fel”, hanem inkább rekonstruálták - a talált RNS-fragmensekből (ribonukleinsav) és a réseket számítógépes modellek segítségével töltötték fel. A mai napig nem találtak teljes, sértetlen és replikációra képes (azaz nincs „élő” vírus - ez a kifejezés félrevezető, mert a vírusok technikailag nem „élnek”) a Sars-Cov-2-t nem fedezték fel, izolálták és elemezték. A teljes Corona „felfedezéssel” helyesen beszélünk nem „bizonyításról”, hanem rekonstrukcióról.

Ez az újjáépítés nem felelt meg az ismert Corona családtagok képének, ezért feltételezték, hogy új felfedezés. Azonban, hogy ez a vírus valóban létezik-e, nem is beszélve arról, hogy új-e, ezt nem lehet érvényesíteni, mivel a fent említett rekonstrukciós folyamat a tényleges értelemben nem bizonyíték. (...)

A virológusok beleegyeztek, hogy ne hozzák zavarba egymást ilyen kényelmetlen kérdésekkel. „Tudományos konszenzus” van abban, hogy a géntechnológiai rekonstrukciót „bizonyítékként” kell elismerni. Valójában a rekonstrukció még akkor sem válik bizonyítékká, ha az összes virológus biztosítja egymást arról, hogy az lenne. A felfedezés az első megfigyelése valaminek, ami önmagában létezik. A rekonstrukció viszont egy egész létrehozása az egyes részekből - a fiktív egész elméleti elképzelése szerint. "

Amint M. Müller rámutat, a tudományban négy posztulátum létezik, amelyeket Robert Koch annak idején felvetett, és mindezeknek teljesülniük kell egy kórokozó bizonyításához. Röviden ezek a következők:

1. A kórokozónak jelen kell lennie egy beteg embernél, de nem lehet egészséges egyéneknél.

2. A feltételezett kórokozót tiszta kultúrában kell termeszteni. Ha a kórokozót nem lehet olyan laboratóriumi körülmények között szaporítani, amelyek megfelelnek az előnyben részesített gazdaszervezetének, és teljesen izolálni más organizmusoktól, akkor a kórokozó nem bizonyított.

3. A tiszta kultúrában termesztett és teljesen izolált kórokozónak pontosan azt a betegséget kell kiváltania, amelyet egy egészséges gazdaszervezetben neki tulajdonítanak. Ha ez nem sikerül, akkor nem nyújtanak be igazolást.

4. Keresztellenőrzés: Miután a tenyésztett kórokozó kiváltotta a kérdéses betegséget az egészséges gazdaszervezetben, lehetővé kell tenni, hogy újra izolálják és azonosak legyenek az eredeti kórokozóval.

Egy kórokozó csak akkor tekinthető kimutathatónak, ha mindezek a feltételek teljesülnek. Wuhan első „bizonyítékában” Koch egyetlen posztulátuma sem teljesült, tiszta rekonstrukció volt. A 2020 januárjától Wuhanban végzett első álfelismerés mellett további kísérleteket tettek a SARS-Cov-2 kimutatására. Összesen négy másik tanulmány létezik, amelyek állítólag bizonyítékot szolgáltattak, de ezek az állítólagos bizonyíték-vizsgálatok mind géntechnológiai rekonstrukciós módszerek voltak.

Az újságíró, Torsten Engelbrecht és Konstantin Demeter független kutató, Matthias Müller szerint, az említett tanulmányok összes szerzőjét felkérték, és írásos megerősítést kaptak arról, hogy nyilatkozataik nem tartalmazzák Koch posztulátumai teljesülését. Sőt, beismerték, hogy nincs bizonyítékuk arra, hogy a Sars-Cov-2 genom rekonstruálásához használt, sejttörmelékből származó RNS-anyag bármilyen vírusból származna.

A tapasztalt virológus, Charles Calisher az összes olyan tanulmányt megvizsgálta, amelyet valaha világszerte publikáltak annak megállapítására, hogy a Sars-Cov-2-et valaha izolálták-e tiszta formájában és kimutatták-e replikációra képes vad vírusként. A válasz erre nem. A „járvány” első napja óta a Sars-Cov-2 egyetlen bizonyítékát sem sikerült a világ bármely pontján bemutatni. Eddig a Sars-Cov-2 csak egy elmélet, egy állítólagos kórokozó fantomképe, semmi más. Minden korábbi "bizonyíték" nem bizonyíték volt, hanem géntechnológiai rekonstrukciók. Semmilyen esetben sem tartották be az első Koch-posztulátumot, nem beszélve mind a négyről. " (M. Müller)

Nincs világszerte olyan kísérlet és egyetlen olyan tanulmány sem, amely bizonyítaná az okozati összefüggést az állítólagos koronavírus és az állítólag az általa okozott Covid-19 betegség között.

Ügyvéd Dr. Reiner Fuellmich egy videón megerősíti: „ Mint korábban, a hírhedt Wuhan-vírust senki sem tudta izolálni tudományosan korrekt módon; Az úgynevezett Koch-posztulátumok szerint sehol sem izolálták a vírust. ” Még a CDC , az amerikai Egészségügyi Minisztérium ügynöksége, amely megfelel a német RKI-nak, egy 2020. július 13-i, a 39. oldalon található dokumentumban arról számolt be, hogy nincs vírus .

Az úgynevezett szakértők és politikusok Matthias Müller szerint folyamatosan azt állítják, hogy megalapozottan nyilatkozhatnak e fantom állítólagos tulajdonságairól és hatásairól. De azok a kijelentések, amelyek gyakran „a„ Tudunk a vírusról, amelyek ... ”szavakkal kezdődnek, nem másak, mint áltudományos bohóckodások, hiú önértékelés, dicsekvő pletyka. Ezek a csalók semmit sem tudnak erről a vírusról, mert ezen a bolygón senki, orvos és virológus még soha nem látta. (...)

Arra a kérdésre, hogy miként lehet működőképes oltóanyagot kifejleszteni egy vírus ellen, amelynek eddig csak elméleti modellje létezik, csak nagy képzelőerővel és sok üzleti érzékkel lehet megválaszolni. "

Bár a regény koronavírus egy elmélet, egy hipotézis, amelyet a mai napig nem igazoltak, Matthias Müller úgy véli, teljesen lehetséges, hogy alkalmazható. Ezt nem lehet tagadni az egész vonalon. Csak még nem használták.

De ebben nem követem. Mivel az összes állítólag eddig állítólagos vírusra (burl, himlő, sertésinfluenza, SARS, AIDS vírusok) igaz, hogy még nem sikerült kimutatni őket. Torsten Engelbrecht és Dr. Claus Köhnlein bemutatja "Virus-Wahn" című könyvében:

"... soha - ami a legkövetkezetesebb és legtisztább bizonyíték lenne - nem vettek beteg vért, és az egyik ilyen vírust a teljes genetikai anyaggal (= genom) és a vírusborítékkal izolálták belőle közvetlenül tisztított formában, majd elektron mikroszkóppal rögzítették: nem H5H1 (madárinfluenza), nem az úgynevezett hepatitis -C vírus, nem HIV, és nem sok más részecske, amelyeket hivatalosan vírusnak neveznek, és agresszív vadállatokként ábrázolnak. ”(39. o.)

A hipotézisek tudományosan elfogadhatatlanok, ha soha nem ellenőrzik őket. A vírus több mint száz éve hipotetikus gondolatkonstrukció, amely mára az emberek tudatában az észlelés helyére lépett. Olyan "tudományról" van szó, amely már nem ellenőrizhető tényeken alapul, hanem intellektuális spekulációkon és hiedelmeken alapul, amelyekbe bele lehet tenni mindent, ami veszélyes és ijesztő, és áltudományosan átszellemült.

A corona betegség Covid-19

Ha nyilvánvalóan nem létezik olyan koronavírus, amelyet egy beteg ember testében ki lehetne mutatni, és így koronabetegségként diagnosztizálhatnánk, ezt a tipikus betegségtünetek alapján kell meghatározni. De melyek a Covid-19 korona betegség specifikus tünetei?

"A Robert Koch Intézet (RKI) szerint a Covid-19-et klinikailag" bármilyen súlyosságú (a légutakat érintő) légúti tünetek "határozzák meg " - írja Matthias Müller, és találóan hozzáteszi: „Ez mindennapos definíció, és semmiképpen sem alkalmas a betegség klinikai megfelelő jellemzésére. (...) A "minden súlyosságú légzőszervi tünetek" bármilyen állapot, a teljesen egészségeseken kívül, valahol a légutak területén. Tehát kivétel nélkül minden influenzás fertőzés, minden köhögés, minden szénanátha, minden tüdőgyulladás vagy akár egy banális megfázás definíció szerint valószínűleg "Kovid-19", de egyik sem lehet "Kovid-19".

A "Covid-19" -nek nincs konkrét tünete és tipikus lefolyása. (...)

Ha van egyáltalán valami, amiről azt lehet mondani, hogy ez jellemző a Sars-Cov-2 "fertőzésére" kellő statisztikai jelentőséggel, akkor a "fertőzött" teljesen egészséges és megmarad, mert ez jelenleg a pozitív tesztet végzők több mint 90 százaléka. Ez figyelemre méltó egy olyan globális gyilkos vírus esetében, amely miatt az alapvető alkotmányos jogokat felfüggesztik, és a világgazdaság mesterséges kómába kerül.

A "gyilkos vírus" tíz "fertőzött emberből" nyolcban semmit sem okoz, a fennmaradó résznek az influenzához hasonló tünetei vannak. A tüneteknek csak egy kis része - ismét influenzaszerű - súlyos, ami egybeesik a szezonális influenzával is: (...) néha hónapokig tartó fáradtság még azután is, a betegség lezajlása, test fájdalmak , átmeneti elvesztése szag és íz , vérrögök képződését , kár, hogy az immunrendszer , szervi károsodás , agyi károsodás , szív károsodását .”

Mindez azt is előfordul az influenza, és nem kizárólagos tulajdonát SARS koronavírus-2.

Csak a viszonylag kevés súlyosan beteg betegnél sokkal súlyosabb a betegség progressziója és az utóhatások, tüdőgyulladás esetén pedig a tüdőszövet jelentős károsodását és az érkárosodást találták, amelyek jelentősen különböznek az influenzában fellépő tüdőgyulladástól - még a befogadás után közvetlenül az első vizsgálat során is. Ezek az esetek valójában részletesebb tudományos értékelést igényelnek. A tudományos vizsgálatok, a boncolások és a kutatások eddig nagyrészt nem valósultak meg.

Egyikkel sem. Ezekben az esetekben M. Müller szerint az alapos differenciáldiagnosztika gondját vették, de megelégelték a pozitív koronatesztet, további vizsgálatokat világszerte egyik betegen sem végeztek, legalábbis nem szisztematikusan.

De ettől függetlenül: a helyzet az, hogy statisztikailag irreleváns marginális jelenségről van szó. A "fertőzöttek" túlnyomó többsége teljesen megkíméli ezeket a korábban megmagyarázhatatlan jelenségeket.

Összességében elmondható, hogy "a Covid-19-et (...) meg lehet-e különböztetni valamilyen specifikus tünettel, és nem a normális influenza tipikus lefolyásával." Ezt számos nemzetközi szakértő megjósolta és észlelte, sőt a WHO képviselői is megerősítették a társadalom egésze nem veszélyesebb, mint az influenza.

Következtetés

A PCR teszt segítségével szimulálják, hogy egy rendkívül veszélyes gyilkos vírussal való fertőzés kimutatására használják, amely bárkit megölhet. A pozitív teszteredmények exponenciális növekedése, amely azonban nem kapcsolódik a tesztszám hatalmas növekedéséhez, egy nagyon veszélyes terjedésre utal, amellyel az egészségügyi rendszer nem tudott megbirkózni, félelmet és pánikot keltve.

A pozitív vizsgálati eredmények teljesen értéktelenek, mivel nem bizonyítják vírusfertőzést, még a vírus jelenlétét sem a szervezetben.

Igen, hogy egyáltalán létezik olyan koronavírus, amely külső kórokozóként okozná a betegséget, a világon még sehol sem bizonyítottak tudományosan hibátlan módon.

És maga a "Covid-19" nevű betegség sem veszélyesebb a társadalom számára, mint az influenza, ettől nem különbözik általános tüneteiben.

A szövetségi és az állami kormányok, valamint az őket támogató pártok tudják ezt, vagy tudnia kell, amint erre számos neves tudós újra és újra rámutatott. De a hazugságok és a megtévesztés, a félelem és az ijesztgetés révén a kormányok és korrupt mainstream médiáik - a világ kormányainak többségével elfogadott bűnrészességben - egy teljesen illuzórikus világban tartják csapdában az embereket.

Ez egy óriási szürreális dráma, egy célzott, "stratégiai színház" , amelyet itt rendeznek és játszanak szerte a világon, hogy az emberiséget a valóság és a szürrealizmus nehezen érthető keverékébe szorítsák.

Mennyire szürreális és kísérteties, amikor az embereknek méltatlan káros maszkokat kell viselniük az arcuk előtt, egy nem létező vírustól való félelem miatt, mozgásuk és utazásuk szabadságát korlátozzák, és karanténban tartják őket, hogy megakadályozzák a hamis " A fertőzés láncainak megszakításához ”; amikor az egész kulturális és gazdasági élet végül kómába kerül, és az emberi találkozásokat és a kommunikációt nagymértékben megakadályozzák - egy fantom érdekében!

Orwell totalitárius „1984” -je már régen valósággá vált a hamis egészségügyi vészhelyzet jele alatt. - Mikor kelnek az emberek engedetlenségre és ellenállásra?

forrás:
https://fassadenkratzer.wordpress.com/2020/11/12/ein-gigantisches-gebaude-aus-lugen-und-angst-halt-uns-gefangen/